SBO 'De Wissel', Hoorn
 
SWPBS
De Wissel werkt met SWPBS aan een positieve, voorspelbare en gezonde leeromgeving. Dit voorkomt gedragsproblemen en maakt leerprocessen effectiever.
Meer informatie over hoe we samen met leerkrachten, leerlingen én ouders PBS in de school brengen vindt u hier: SWPBS op De Wissel
 

FIJNE VAKANTIE
De Wissel viert zomervakantie van 15 juli tot en met 28 augustus 2016. de school is in die periode gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar. De eerste schooldag staat gepland op maandag 29 augustus 2016.


 
PLANNING VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
SCHOOLGIDS, en JAAROVERZICHT
De schoolgids, het vakantierooster en het jaaroverzicht voor het schooljaar 2016 – 2017 en het vakantierooster zijn klaar.

U vindt de schoolgids en het jaaroverzicht en het vakantierooster nu al op de bekende plek op de website van de school.
De schoolgids onder:               Info > Documenten
Het jaaroverzicht onder:         Info > Activiteiten en Roosters
het vakantierooster onder:     Info > Activiteiten en Roosters
 
We hebben natuurlijk weer geprobeerd om het jaar voor iedereen zo goed mogelijk in te delen. Om dat goed te kunnen doen moeten we in eerste instantie rekening houden met het aantal uren dat kinderen naar school moeten. Dat is 940 uur. Als we van alle dagen in een jaar de vakanties afhalen zouden kinderen 1044 uur naar school moeten. Dat is natuurlijk teveel. We plannen daarom nog extra vrije dagen voor ze in. Een dag vrij na schoolreis of schoolkamp, vier studiedagen, vier vrije dagen, twee keer de leerlingenbespreking, de dag na Helmelvaart en bevrijdingsdag. Als we die allemaal bij elkaar optellen houden we nog precies twee dagen per groep over. Deze noemen we margedagen en die gebruiken we voor het geval dat het ons echt niet lukt om een invaller voor een groep te vinden. Om te kunnen blijven voldoen aan 940 uur naar school, kunnen we een groep dus nog maximaal twee keer naar huis sturen.

 

We proberen al die vrije dagen zo goed mogelijk over het jaar en over het begin en einde van de week te verdelen. We proberen dat voor ouders zo goed mogelijk te regelen, maar zijn ook gebonden aan de uren die leerkrachten moeten maken. Voor de parttime werkende leerkrachten moeten we namelijk ook rekening houden bij het verdelen van de dagen over het jaar. Daardoor kan het soms zijn dat de verdeling die we hebben gemaakt voor u net mooi uitkomt, of helaas net iets minder gunstig.
 
Natuurlijk voeren we ook overleg met de andere scholen in onze omgeving. Met de schoolvakanties gaat namelijk nog wel eens wat mis. Zo waren er dit schooljaar veel problemen met de Meivakantie. Sommige scholen zetten dagen extra in vóór de Meivakantie, terwijl wij ervoor kozen om dat juist ná de Meivakantie te doen.
Volgend schooljaar is een heel lang schooljaar. We kiezen er daarom voor om niet de meivakantie te verlengen, maar later in juni nog dagen te plakken aan Tweede Pinksterdag. Zo is het laatste stuk naar de zomervakantie die pas eind juli begint iets minder lang. We weten inmiddels dat meer scholen deze keuze hebben gemaakt. U moet er echter rekening mee houden dat niet alle scholen dit doen.
 
AFSCHEID JUF BETTY SMIT
Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 zullen we afscheid nemen van juf Betty Smit. Juf Betty is jarenlang als leerkracht actief geweest in de school. Ze heeft verschillende groepen gedraaid in zowel de onderbouw, bovenebouw als de middenbouw. Daarnaast heeft zij heel veel tijd en enrgie geinvesteerd in het professionaliseren van collega's op de basisscholen. In Medemblik heeft ze samen met andere collega's van onze school een ondersteuningsgroep opgezet en met meerdere scholen samen gewerkt aan het proberen meer kinderen thuisnabij onderwijs te laten volgen.

Bij het werken met kinderen in onze school lag haar hart. Zo heeft ze dit schooljaar gewerkt in de streamgroep Flamingo's, samen met juf Lidwien. Haar hart lag echter ook in het P2O; de ondersteuningspoot van ons samenwerkingsverband. juf Betty heeft de keuze gemaakt om haar talenten en expertise in de ondersteuning van leerkrachten, teams en scholen in te gaan zetten in het voortgezet onderwijs. We vinden het natuurlijk jammer dat ze onze school gaat verlaten, maar wensen haar ook heel veel succes in haar nieuwe baan.

Aanstaande donderdag zullen we in de school afscheid van haar nemen.


 
SCHOOLKAMP SCHOOLJAAR 2016-2017
Op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 september gaan de kinderen van de nieuwe Pythons, nieuwe Toekans en nieuwe Orka’s op schoolkamp.
Voor de vakantie ontvangen alle ouders van kinderen die meegaan een uitgebreide brief.
In de brief is alle belangrijke informatie opgenomen en natuurlijk ook de informatie over hoe u het schoolkamp kunt betalen.
 
 
SCHOOLREIS UPDATES
Vandaag zijn vrijwel alle groepen van onze school op schoolreis gegaan. Alleen de kleutergroep - zijn zijn al eerder op schoolreis geweest - en de kinderen van de eindgroepen - zijn zijn aan het begin van het schooljaar op schoolkamp geweest - zijn op school.

Hieronder houden we vandaag een beetje bij hoe het gaat op schoolreis:
 • 10.40 uur:
  De kinderen die vandaag naar Koningin Julianatoren in Apeldoorn gaan zijn goed aangekomen. Ze hebben een goed reis gehad en zijn nu lekker aan het spelen. Het weer is prachtig.
 • 10.55 uur:
  Schoolreis Oud Valkeveen: Veilig aangekomen. Lekker zonnetje in Naarden!
 • 11.22 uur:
  Schoolreis Drievliet: Veilig aangekomen in het Park.
 • 12.36 uur
  Schoolreis Drievliet: "Alles gaat goed hier! Volop plezier inde zon!"
 • 13.27 uur:
  Nog steeds genieten in Koningin Julianatoren. De kinderen vermaken zich prima. Hebben nauwelijks tijd om te eten. Dat is een goed teken. De zon schijt; het is top hier!
 • 14.07 uur:
  De tijd vliegt in Apeldoorn. Allemaal blijde koppies in Koningin Julianatoren.
 • 15.00 uur:
  In Apeldoorn is men inmiddels begonnen aan een welverdiend ijsje.
  En daarna naar de bus.

Terugreis:
 • 14.55 uur:
  De bus uit Oud Valkeveen is net voor drie uur vertrokken. De verwachting is dat deze om ongeveer 16.00 uur bij school zal zijn.
 • 15.35 uur:
  De bus uit Den Haag Drievliet is zojuist vertrokken. Uitgaande van hier en daar wat file is de verwachting dat zij om 17.00 uur bij de school aankomen.
 • 15.43 uur:
  De uit Apeldoorn Koningin Julianatoren is vertrokken om ongeveer kwart voor vier. De verwachting is dat de bussen rond 17.20 uur bij school aankomen.
 • 16.40 uur:
  De bus uit Apeldoorn rijdt nu de Dijk op bij Lelystad.
 • 17.00 uur:
  Apeldoorn Julianatoren is er met een kwartier. Den Haag Drievliet kan elk moment aankomen.
ENQUÊTE (SOCIALE) VEILIGHEID
Voor de meivakantie hebben we aan alle ouders de Ouderenquête 2016 over de veiligheid en de sociale veiligheid in de school voorgelegd. Een aantal ouders heeft ons laten weten dat ze de uitnodiging niet ontvangen hebben. Het kan zijn dat de mail in uw spambox terecht is gekomen als u het veiligheidsniveau van uw mailprogramma op hoog heeft staan. Het kan natuurlijk ook zijn dat we het juiste e-mailadres niet hebben, of dat we een foutje hebben gemaakt met het invoeren van uw adres.
 
Uiteindelijk heeft 35% van de ouders de vragenlijst ingevuld en dat is net voldoende om de lijst te mogen interpreteren. Hiermee kunnen we stellen dat de vragenlijst een goed beeld geeft van de kwaliteit op dit domein. We hopen natuurlijk volgend jaar op een hogere respons. (De vragenlijst moet jaarlijks door de ouders worden ingevuld).
De vragenlijst is gemaakt in een vierpuntsschaal. We hebben als school de keuze gemaakt dat we voor een voldoende in elk geval 3,00 moeten scoren.
 
De school scoort gemiddeld op de sociale veiligheid een 3,29. Daarmee scoort de school ruim voldoende en daar zijn we heel blij mee.
In vergelijking met de rest van de scholen in Nederland die dezelfde lijst gebruiken doen we het in het algemeen net zo goed als de andere scholen en op de acties die ondernemen een tikkie beter. Het is goed om te zien dat ouders vinden dat we in elk geval geen steken laten vallen. In een school als die van ons – waar veel kinderen met gedragsproblematiek bij elkaar zitten – zijn we heel trots op het behaalde resultaat. Het laat zien dat we ons best doen om problemen rond de veiligheid van kinderen op school zo goed mogelijk aan te pakken.
 
Op drie onderdelen scoren we net onder die norm van 3,00. (2,94 en 2,98)
De belangrijkste twee gaan over de vraag in welke mate de school ervoor zorgt dat uw kind niet te maken heeft / geen last heeft van intimidatie (score 2,94), pesten of treiteren (2,98). Eigenlijk voldoende dus, maar voor ons wel een signaal om hier nog eens goed naar te kijken. De vertrouwenspersonen in onze school gaan binnenkort nog eens kijken naar ons pestprotocol.
 
Het derde onderdeel dat net niet voldoende is (2,96) gaat over de invloed die u kunt uitoefenen op het beleid van de school. De grootste invloed zit natuurlijk bij de MR en iets minder bij de OR. Daar zit natuurlijk maar een klein aantal ouders in, maar zij vertegenwoordigen er wel een hele grote groep. In de gesprekken die we in de school met ouders hebben (rapportgesprekken, gesprek over het OPP, gesprek met de IB’er of de directie en gesprekken tussendoor) proberen we natuurlijk zo goed mogelijk naar u te luisteren. We hebben bij het afstemmingsgesprek ooit afgesproken dat we samen met ouders het beste voor kinderen kunnen zorgen en dat doen we zo goed mogelijk. Ook hier geld dat het goed is om te bekijken hoe we hier nog kunnen verbeteren, zodat u meer het gevoel heeft dat uw opmerkingen er toe doen.
 
Al met al een mooie score en een rapport waar we blij mee kunnen zijn. We zijn op de goede weg, maar beloven u dat we nooit achterover zullen leunen. Veiligheid en sociale veiligheid zijn van groot belang. Immers, als uw kind zich niet veilig voelt op school is leren direct een probleem en daarvoor zijn veel kinderen juist bij ons gekomen. Dank voor uw deelname aan de enquête!
 
De resultaten zijn beschikbaar in een uitgebreider rapport. U vindt het rapport hier: KLIK

 
 
BSO DE WISSEL
Op maandag 6 juni start in onze SBO-school BSO De Wissel. In deze buitenschoolse opvang worden de kinderen opgevangen die in de afgelopen tijd gebruik maakten van de buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) in Hoorn. SKH had al even in de gaten dat onze kinderen het op hun BSO’s vaak best moeilijk hadden en daarom zijn ze met ons het gesprek aangegaan over het vestigen van de BSO in onze school. Vanaf maandag gaan zij van start.
 
Met alle ouders die gebruik maakten van de BSO van SKH in Hoorn zijn gesprekken gevoerd en de meesten hebben de keuze gemaakt om hun kind ook naar BSO De Wissel te laten gaan. Een belangrijk voordeel van deze oplossing is dat de manier van werken in de school overgenomen wordt in de BSO. De manier van aanspreken, het werken met rust, duidelijkheid, structuur, PBS en beloningen zullen de kinderen weer herkennen in de buitenschoolse opvang.
 
In de afgelopen dagen zijn de medewerkers van de BSO en de kinderen druk bezig geweest met de inrichting. Een groepje is de stad in geweest om nieuw speelgoed uit te zoeken en veel kinderen hebben al even kunnen kijken in de nieuwe BSO. Het ziet er prachtig uit.
 

 
ANWB STREETWISE
Omdat we ons als school verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van uw kind, geven we in onze school verkeerslessen. We hebben daar een speciale methode voor. Daarnaast doen we in de laatste twee jaar van de school mee aan het theoretisch verkeersexamen en organiseren we zelf ons eigen praktisch verkeersexamen.
We realiseren ons dat we daarmee een aardig eind komen, maar dat verkeersregels en lessen vaak nog best wat abstract zijn voor kinderen. Daarom doen we jaarlijks mee met Streetwise van de ANWB en vandaag was het weer zover.

Streetwise is een praktisch, maar vooral ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma. Professionele instructeurs waren er vanmorgen alweer vroeg. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen gingen de kinderen aan de slag. Zo waren er elektrosteppen, rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours waarmee de dagelijkse praktijk in het verkeer zo goed mogelijk kon worden nagebootst. U heeft hierover vorige week extra informatie ontvangen. Gelukkig was het deze keer eens goed weer. Dat helpt! Dank aan iedereen die heeft geholpen het weer tot een succes te maken!


NIEUWE FIETSEN
Onze psychologisch assistent mevr. Froukje Cnossen – zij is degene die o.a. de onderzoeken afneemt bij de kinderen in de eindgroepen – heeft onlangs succesvol een cursus fondsenwerving afgerond. En daarna is ze net zo succesvol op pad gegaan om fondsen voor de school te werven.
Als regioschool is het altijd lastig om voor een uitstapje voor alle kinderen van een groep fietsen te regelen. Veel ouders lukt het vaak niet om een fiets op school te krijgen en op school hebben we niet zomaar even een aantal goede fietsen beschikbaar.
Froukje is er echter in geslaagd om geld te werven voor de aankoop van fietsen en ze is er ook nog in geslaagd om voor het bedrag dat zij ontving 16 goede fietsen op de kop te tikken.
 
Afgelopen dinsdag gingen meester Wouter en meester Mark naar Harlingen om daar 16 ex-huurfietsen van een bedrijf op Terschelling op te halen. Donderdag konden ze meteen worden gebruikt door de Toekans die erop naar MAK Blokweer konden. Prachtig geregeld. Dank aan Froukje voor het fantastische resultaat. We zijn er heel erg blij mee!


ROKEN OP DE STOEP VAN DE SCHOOL
HOORN, 29 april 2016 - Zoals u waarschijnlijk weet is onze school een bijna rookvrije school. In de school wordt niet gerookt en in het bijzijn van kinderen wordt nooit gerookt. We hebben op het achterplein een afgesloten ruimte beschikbaar gemaakt voor personeelsleden die willen kunnen roken op school. Roken is daardoor nooit zichtbaar in de school aanwezig. We vinden dat belangrijk, omdat onderzoek uitwijst dat ‘zien roken, nu eenmaal doet roken’.

Nu lopen we er regelmatig tegenaan dat we als school ontzettend ons best doen om kinderen dit gezonde gedrag te leren, maar dat ze bij de start van de dag of aan het einde van de dag toch geconfronteerd worden met roken bij de school. ’s Morgens en ’s middags staan er namelijk regelmatig ouders op de stoep een sigaretje te roken.
 
We snappen dat natuurlijk prima. De school gaat ook niet over de rookkeuzes van ouders en daar willen we ons ook zeker niet mee gaan bemoeien. We willen echter wel graag duidelijk maken dat rokende ouders op de stoep onze wettelijke opdracht om kinderen gezond gedrag aan te leren een stukje lastiger maakt. Een goede les over de gevaren van roken wordt hoe dan ook wat teniet gedaan, als kinderen daarna naar huis gaan en direct weer worden geconfronteerd met roken. En dat is jammer.
 
Nogmaals, de school wil op geen enkele manier invloed uitoefenen op de keuze van ouders om te roken. De school kan ook eigenlijk helemaal niets zeggen over roken op de stoep, omdat de stoep openbare weg is en daar mag dat nu eenmaal. We hopen echter dat u begrijpt dat het ontmoedigen van roken een wettelijk doel is van ons onderwijs en we dit zo optimaal mogelijk willen doen.

We zouden u willen vragen om niet te roken als de kinderen ook buiten zijn. Steek uw sigaret buiten op als de kinderen ‘s morgens binnen zijn gebracht en/of voordat de kinderen aan het einde van de dag weer naar buiten komen. Volgens ons een kleine moeite die ons helpt die wettelijke taak goed uit te voeren. We zouden u heel dankbaar zijn!


FIJNE PAASDAGEN
HOORN, 25 maart 2016 - Namens het bestuur en het team van De Wissel wensen we iedereen hele fijne Paasdagen toe. Hoe u het ook viert, traditioneel met een bezoek aan de kerk voor het prachtige Paasverhaal, of op zoek naar de verstopte paaseieren, geniet van gezellig samenzijn en stilstaan bij het overlijden en opstaan van Jesus of nieuw leven met lammetjes in de wei.
Het weer nodigt waarschijnlijk niet echt uit voor gezellige buitenactiviteiten, maar wie weet doen er zich mooie momentjes voor tussen de regen en de harde wind die wordt voorspeld.

We zien jullie allemaal graag weer terug op dinsdag 29 maart.


NL-DOET
HOORN, 10 maart 2016 - Vorige week heeft een aantal groepen van De Wissel weer meegedaan aan het jaarlijks terugkerende NL Doet. Tijdens NL Doet doen medewerkers van bedrijven en organisaties in Nederland mee aan de grootste vrijwilligersactie van het land.
Al enige jaren komen vrijwilligers van de Rabobank en de gemeente Hoorn onze kinderen ophalen voor een middagje roefelen. Roefelen is eigenlijk niets anders dan een keer een kijkje nemen in een bedrijf. 

Ook dit jaar was het weer een groot succes. Een achttal groepen kon meedoen en heeft onder leiding van vrijwilligers een bezoek gebracht aan een bakkerij, aan de bibliotheek, aan een modezaak en nog veel meer. Dit jaar echter was het voor de organisatie (Stichting Netwerk is degene die voor onze school de organisatie verzorgt) een hele klus om voldoende vrijwilligers te vinden. We hebben daarom als school zelf ook behoorlijk wat vrijwilligers op de been moeten brengen. vele ouders wilden wel hun steentje bijdragen en daardoor werd het net als andere jaren weer een groot succes. Vrolijke koppies en blije kinderen was het resultaat. En zelfs een mooi stuk en foto van twee kinderen van onze school in de krant. Zij waren de gelukkigen die bij snoepwinkel Jamin aan de alg mochten.

We danken iedereen die dit jaar heeft geholpen een succes te maken van deze dag. Wat ons betreft volgend jaar weer!


 
Verkeerssituatie na de voorjaarsvakantie
HOORN, 26 februari 2016 - Als u regelmatig met de auto naar de Wissel komt, dan heeft u het al wel gemerkt: er wordt hard gewerkt aan het verbeteren en aanpassen van de Eikstraat.
In de afgelopen weken hebben we daar nog niet zo heel veel hinder van ondervonden. Vanaf maandag na de voorjaarsvakantie zal dat helaas wel zo zijn.
 
In de eerste week na de vakantie – en waarschijnlijk nog in de tweede week – zal er gewerkt worden aan het kruispunt Eikstraat-Abbingstraat. Dit betekent dat het kruispunt is afgesloten en de doorgaande route langs de school is geblokkeerd.
Het gevolg hiervan is dat onze 16 busjes niet door kunnen rijden, maar zullen moeten keren.
Om dit goed te kunnen regelen, hebben we contact opgenomen met de gemeente Hoorn. We hebben afgesproken dat het voor personenauto’s in de twee weken na de voorjaarsvakantie tussen half negen en negen uur niet mogelijk is om de Abbingstraat en Wilhelminalaan in te rijden.

Op die manier ontstaat er ruimte voor de busjes om op het kruispunt voor de deur te keren. Via deze LINK vindt u nog eens de parkeermogelijkheden. U kunt gemakkelijk een klein stukje verder van de school parkeren.
Als we op deze manier rekening met elkaar houden, dan gaan we die twee weken wel doorkomen. Dank vast voor uw begrip!
 
Fijne vakantie
HOORN, 26 februari 2016 - Net als vorig jaar ziet het er op dit moment nog niet heel erg uit naar voorjaar, maar voor de deur staat toch echt de Voorjaarsvakantie!
Waar we vorig jaar nog konden schrijven dat het wel herfst leek, moeten we daar nu toch wel winter van maken. Sneeuw en hagel wisselden elkaar af en elke dag de auto krabben hebben we deze week ook al achter de rug. Toch wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toe. Wie weet laat het weer toch ruimte voor het doen van gezellige uitstapjes. Wat het ook wordt; rust lekker uit en dan zien we iedereen graag op maandag 7 maart gezond en uitgerust weer terug. Geniet er van!

 
 
Oudergesprekken
U komt toch ook!

HOORN, 20 februari 2016 - In de week na de voorjaarsvakantie organiseren we weer oudergesprekken. U heeft dan inmiddels het nieuwe rapport en het ontwikkelingsperspectief van uw kind gekregen.
Op dinsdag 8 maart en donderdag 10 maart willen we hierover graag met ouders in gesprek. U bent voor ons een belangrijke partner in de begeleiding van uw kind en we hopen dan ook jullie allemaal te mogen begroeten op deze avond.

Komt u op donderdag? Houd er dan even rekening mee dat het dan koopavond is in de stad en u niet overal kunt parkeren. Een aantal berichten hieronder kunt u nog even bekijken waar u dan kunt staan.
We wensen u goede gesprekken toe!
 
SWPBS POLL
Hoe goed bent u op de hoogte?

HOORN, 13 februari 2016 - We zijn inmiddels ruim anderhalf jaar bezig met SWPBS in onze school. Via verschillende kanalen - de Wisselwerking, de informatieavond, uw kind, mails van de leerkracht, matrixen in de school - hebben we u geprobeerd op de hoogte te stellen van wat we aan het doen zijn.

Graag zouden we eens van u willen weten hoe goed we daar in slagen. We willen u daarom vragen onze poll in te vullen. Dan kunnen we zien of we op de goede weg zijn, of dat we nog een stapje harder moeten zetten. Dank vast!

POLL
 

SCHOOLDOEL BEREIKT!!
Werken aan het gedrag in de gangen.

HOORN, 13 februari 2016 - Na 5 weken van oefenen, positief benaderen van kinderen en belonen van goed gedrag is het gelukt! We hebben ons schooldoel bereikt. We hebben gemeten dat de kinderen zich veel beter gedragen op de gang. 
 
Samen met de ouders, kinderen en leerkrachten hebben we gedragsverwachtingen gemaakt. Ook hebben we de voorwaarden op de gang om goed gedrag te laten zien verbeterd. Zo staan er pijlen van de looprichting op de trappen en zijn er handjes op de deuren geplakt. Deze zorgen voor goed gebruik van de looprichting bij de deuren.  Deze gedragsverwachtingen hebben we ingetraind en zijn we gaan belonen met fiches. Daarop staat een dikke duim. De fiches hebben we verzameld in de centrale hal in glazen bakken. Deze bakken zitten nu vol. De kinderen hebben hun doel bereikt en dat gaan we natuurlijk vieren. Maandag 15 februari zal er een springkussen/ stormbaan staan in de gymzaal waar alle klassen gebruik van gaan maken.
 
Fantastisch gedaan. Een groot compliment voor alle kinderen van de school!
 
Het PBS team.

 
PARKEREN BIJ DE SCHOOL
Hoe was het ook alweer?

HOORN, 12 februari 2016 - Zoals u waarschijnlijk heeft gezien wordt er in de buurt van de school gewerkt aan de weg. In de komende weken is het stuk van de Eikstraat dat het dichtste ligt bij de school aan de beurt. Hiervoor had de aannnemer een groot deel van de blauwe zone voor onze school afgezet en volgezet met materialen, maar dat hebben we inmiddels met de aannemer besproken. Hij zal het zo spoedig mogelijk weghalen.

Het betekent wel dat de verkeerssituatie iets complexer wordt de komende tijd. Wij willen u dan ook vragen of u - indien mogelijk - wat verder van de school zou willen parkeren. Daar zijn prima mogelijkheden voor, zonder dat u een heel eind moet lopen.
In onderstaande afbeelding hebben we aangegeven wat de mogelijkheden zijn. Een grotere afbeelding kunt u downloaden door hier te klikken.

We hopen op uw medewerking.


DAGELIJKS 15 MINUTEN LEZEN WERKT!!!
HOORN, 20 januari 2016 - Zoals u waarschijnlijk weet doet onze school mee aan de pilot '15 minuten lezen per dag' op initiatief van het prject 'Kwartiermakers'. Zo werden wij een zogenaamde kwartiermakerschool en deden we als vanzelf mee aan het onderzoek.
Op SBO De Wissel beginnen we sindsdien de dag in alle groepen met een kwartier lezen. De gedachte hierachter is dat de woordenschat van kinderen daardoor met sprongen vooruit gaat.
Aan de pilot deden honderd scholen mee. Toetsinstituut Cito monitorde de resultaten en deed daar verder onderzoek naar.

De conclusies waren duidelijk: het begrijpend lezen en de leesontwikkeling van de leerlingen verbeterden. De leesattitude en de leesontwikkeling verbeterden en bovendien gingen kinderen die 15 minuten per dag lezen sneller vooruit dat men had verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. 
 
De deelnemende scholen ontvingen vooraf een gratis startpakket met onder andere posters, beloningsstickers, spaarkaarten en nieuwe gratis boeken. Zowel de kinderen als de leerkrachten reageerden na een jaar zeer enthousiast. De kwartiermakers zijn erg blij met het resultaat en hopen dat nog veel meer scholen nu de keuze maken om het leeskwartier in te voeren.

In verschillende media zal vandaag tijd en aandacht worden besteed aan de pilot en het gunstige resultaat. Op een van de Kwartiermakerscholen wordt vandaag met een ludieke actie het resultaat van de pilot gepresenteerd. 
Wij zijn trots op het resultaat en ook trots dat we aan de pilot hebben meegedaan. U begrijpt waarschijnlijk dat deze mooie opbrengst ertoe leidt dat we in onze school gewoon 15 minuten blijven lezen aan het begin van de dag.  

Kijk voor meer informatie op: www.lees15minutenperdag.nl


 2016;
een heel nieuw jaar voor de boeg

We wensen alle kinderen, ouders en hun familie het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Natuurlijk succes gewenst op school, maar vooral heel veel geluk, liefde en gezondheid.

Laten we er een mooi jaar van maken!

 

EEN HEERLIJK SINTERKLAASFEEST 
HOORN, 4 december 2015 - Afgelopen woensdag hebben we op de Wissel een heerlijk Sinterklaasfeest mogen vieren. Sinterklaas kwam - zoals altijd natuurlijk op bijzonder wijze - rond een uur of negen aan bij de Wissel. Omdat de Pieten zo hard moesten werken om alle pakjes op tijd klaar te krijgen voor het Sinterklaasfeest, hadden ze geen tijd om te koken. Gelukkig stelde meneer Van Ree zijn patatwagen ter beschikking aan Sinterklaas. Konden de Pieten lekker doorwerken en ondertussen een patatje eten. Helaas duurde het werk zo lang dat de Pieten nog aan het bakken waren toen ze eigenlijk al naar de Wissel moesten. Dan de wagen maar achter de auto en met de hele bups naar de school.

Het werd een gezellige intocht. Sinterklaas had nog even tijd voor het schudden van een paar handen in het straatje bij de school en voor een beetje uitleg op het podium op het plein. Daarna ging iedereen naar binnen en was het feest!!!
In de hoogste groepen hadden alle kinderen Sinterklaas geholpen door surprises voor elkaar te maken. De kinderen van de lagere groepen vierden feest met Sinterklaas in de aula.
Hieronder staat een klein filmpje van het feest van de onderbouw in de aula van de school. Op de pagina's van de verschillende groepen hebben juffen en meester ook verhalen en foto's geplaatst.

We willen iedereen die heeft geholpen om van het feest een prachtig feest te maken heel hartelijk bedanken!


OUDERINLOOP 
HOORN, 4 december 2015 - Afgelopen week organiseerde de commissie ouderloop een interessante ochtend over 'Kids at Home. Goeie informatie is gegeven, maar helaas waren er maar twee belangstellende ouders en 3 leden van de commissie aanwezig. Op de pagina van de ouderinloop vragen de ouders van de commissie zich af of u als ouder wellicht op een andere manier geinteresseerd bent in informatie voor ouders. We zouden het fijn vinden als u op hun vraag zou willen reageren. Alvast dank!

Vragen over de ouderinloop
 
DECEMBERSTRESS
HOORN, 30 oktober 2015 - Andere jaren was het gebruikelijk om zo vlak voor de feestdagen een ouderinloopochtend te organiseren over de stress die de decembermaand bij kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum kan veroorzaken.
We hebben er dit jaar voor gekozen een ander onderwerp te doen.

Twee ouders die nauw betrokken zijn bij het organiseren van de inloopochtenden hebben daarom
het initiatief genomen om een stukje over de decemberstress te schrijven voor de website.

U vindt het stukje hier: Feestdagenstress
 
OPEN AVOND KINDERBOEKENWEEK
'Raar, maar Waar!'


HOORN, 06 september 2015 - Halverwege de Kinderboekenweek houden we altijd onze jaarlijkse Open avond. Deze wordt dit jaar gehouden op vrijdag 9 oktober, vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur. De kinderen krijgen hiervoor nog een aparte uitnodiging mee.

Op deze avond zijn alle ouders van harte welkom om de school en de klas van uw kind te komen bezichtigen en kennis te maken met de verschillende groepen in de school. Natuurlijk zijn opa’s, oma’s, tantes, ooms, vriendjes en vriendinnetjes ook welkom. Dan kunnen ook zij even kennis maken met de Wissel. In iedere klas zal in elk geval te zien zijn waaraan gewerkt wordt in de Kinderboekenweek. Ook zal er in ieder groep een proefje te doen of te zien zijn. Wij rekenen op uw komst!
 
Op de Open avond houden we tevens onze beroemde Boekenmarkt! De kinderen mogen de komende week oude kinderboeken van huis meenemen om te doneren aan school. Deze boeken mogen ze inleveren bij hun groepsleerkracht en ze zullen dan worden gebruikt voor de Boekenmarkt.

Op de Open avond mag ieder kind een ‘nieuw’ boek komen uitzoeken. Op de boekenmarkt in de aula kunnen ze voor € 0,25 en/of € 0,50 een boek kopen. Met de opbrengst van de verkoop kunnen we weer nieuwe boeken aanschaffen voor onze schoolbibliotheek.

Dit jaar willen we ook boeken voor volwassenen verkopen. Dus ook uw eigen oude boeken mag u inleveren! De boeken die aan het eind van de avond overblijven, zullen voor een creatief doel gebruikt worden in de school.
We hopen natuurlijk – net als in andere jaren op een grote opkomst. Tot de 9e!

 
OPENING KINDERBOEKENWEEK 2015
'Raar, maar Waar!'


HOORN, 06 september 2015 - Maandag 5 oktober j.l. openden we met alle kinderen, leerkrachten en veel ouders de kinderboekenweek op het schoolplein. Het thema van de kinderboekenweek 'Raar, maar waar', gaat vooral over wetenschap en techniek. In de school zijn we deze week volop aan de slag geweest met het doen van allerlei proefjes.
Natuurlijk moest er bij de opening ook een proef worden gedaan. Dat is nog niet zo eenvoudig. Gelukkig hadden we daarvoor professor Onestein uit Amerika kunnen strikken. Hij deed een mooie proef met cola en een ballon.

Vrijdag houden we onze jaarlijkse Open Avond en Boekenmarkt. Iedereen is van harte uitgenodigd. In alle groepen zijn verschillende proefjes te doen, dus uitdaging genoeg.Link naar het hele album: Directie->Opening Kinderboekenweek 2015
UW KIND OPHALEN VAN SCHOOL
Waar ga ik staan?


HOORN, 01 september 2015 - Veel ouders komen hun kind met de fiets weer ophalen aan het einde van de dag. Dat juichen we toe!
Hoe meer fietsers namelijk, hoe minder autobewegingen voor de deur en dat komt de veiligheid van onze kinderen ten goede.

Helaas leidt het feit dat veel ouders met de fiets hun kind komen halen, weer tot nieuwe vraagstukken die een oplossing behoeven.
Over zoveel fietsen en ouders vlak voor de poort moeten we namelijk ook afspraken maken. Aan de kant van de school waar de kinderen van de onderbouw naar buiten komen is het hierdoor namelijk erg druk om kwart voor drie. Wanneer iedereen net buiten de poort wacht, kunnen kinderen en hun ouders niet goed overzien of het veilig is om de weg op te gaan.
En dat moeten we samen natuurlijk wel met elkaar kunnen regelen.

In het vorige schooljaar hebben we hierover in de Wisselwerking al eens een stukje geschreven. de afspraken die we toen met elkaar hebben gemaakt, wil ik hier nog eens herhalen.

Om ervoor te zorgen dat kinderen gemakkelijker door de poort kunnen als ze naar de busjes lopen, of gemakkelijker en veiliger het plein kunnen verlaten met de fiets, hebben we de volgende afspraken gemaakt:
 • Ouders parkeren hun fiets langs het hek op de stoep van de Wilhelminalaan;
 • Ouders wachten binnen de hekken op hun kind;
 • Ouders houden de poort vrij.

Als we daar met elkaar even weer op willen letten, kunnen we allemaal weer op een goede manier naar
huis. Dank!
 
OVERZICHT LEERLINGENBESPREKINGEN
en schoolverlatersbesprekingen.


HOORN, 01 september 2015 - Zoals u in de jaarplanner heeft kunnen zien staan er in week 39 en 40 en in week 4 en 6
leerlingbesprekingen en besprekingen over de schoolverlaters gepland. We hebben hieraan alvast besprekingen in week 41 en week 7 toegevoegd om een betere spreiding van de gesprekken te kunnen realiseren.

Tijdens deze besprekingen worden alle leerlingen individueel besproken met de leerkracht, de IB’er en eventueel met andere ondersteuners.
In de leerlingbespreking wordt ook het ontwikkelingsperspectief (OPP) bijgewerkt en eventueel wordt het uitstroomprofiel aangepast. In de schoolverlatersbespreking – alleen voor de eindgroepen – wordt gekeken naar de CITO-scores en gesproken over de vraag of we nog steeds op de goede weg zitten met betrekking tot het vastgestelde uitstroomprofiel.

U begrijpt dat dit intensieve besprekingen zijn; we hebben dan ook een hele dag nodig om alle kinderen in een groep
te kunnen bespreken. Tijdens de leerlingenbespreking van hun groep zijn de kinderen daarom vrij. Bij het
inplannen van voldoende onderwijstijd voor de kinderen in dit schooljaar hebben we daar natuurlijk reeds rekening
mee gehouden.

In het overzicht op de website kunt u zien wanneer de bespreking van uw kind staat ingepland. Uw kind wordt deze dag niet op school verwacht. Mocht u dit onverhoopt voor problemen stellen, dan kan uw kind natuurlijk ook gewoon die dag naar school. Hij of zij zal dan worden opgevangen in de verdeelgroep.

U begrijpt dat het best l;asdtig is om zover vooruit zo'n schema te maken. We willen u dan ook vragen er rekening mee te houden dat aan het schema nog wel wat kan wijzigen. We proberen dit natuurlijk te voorkomen, omdat we begrijpen dat u er in uw planning rekening mee houdt. Soms kunnen we echter niet anders dan een aanpassing in het schema doen. We zullen daarover dan zo snel mogelijk weer me u contact opnemen.

U vindt het overzicht hier: Overzicht leerlingbesprekingen 2015-2016.docx
 
WELKOM TERUG
Een nieuw schooljaar!


HOORN, 17 augustus 2015 - Vanaf deze plaats willen we iedereen een heel fijn nieuw schooljaar op de Wissel toewensen. Voor nieuwe kinderen en hun ouders een extra spannende start. Voor de andere kinderen en ouders vast ook niet zonder wat lichte zenuwen.
In de afgelopen dagen is op school alweer hard gewerkt om het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk te laten verlopen. Alle medewerkers hebben er al drie studiedagen opzitten.
 • Er is gewerkt aan de nieuwe groepsplannen, zodat we vanaf dag 1 met het juiste arrangement voor uw kind aan de slag kunnen;
 • Er is weer een ochtend besteed aan het invoeren van PBS in de school. Hierover hebben we u vorig jaar al geinformeerd. We zullen u er op de informatieavond nbog meer over vertellen. Om kinderen hierbij nog beter te kunnen begeleiden blijft het van belang dat het team zich op PBS blijft ontwikkelen;
 • Alle leerkrachten, onderwijsassistenten en de logopedisten hebben kennis gemaakt met onze nieuwe taalmethode TaalActief. We gebruikten vorig schooljaar al het spellingdeel van de methode. Dit schooljaar komt daar het taalgedeelte bij;
 • En we zijn druk bezig geweest met het schilderen van het schoolplein. Op het schoolplein hebben we allerlei lijnen aangebracht. De lijnen moeten kinderen gaan helpen om:
  - te spellen waar het mag
  - aardig te zijn voor elkaar
  - op een goede manier te spelen
  - rekening te houden met elkaar
En natuurlijk zijn alle lokalen en de school zodanig ingeruimd dat we er helemaal klaar voor zijn!

We wensen iedereen een goede start en een heel fijn schooljaar toe. Mocht u vragen hebben? Op de website is veel informatie te vinden en anders kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, de intern-begeleider, de administratie van de school of de directie.

Mark Leek
Waarnemend directeur.


NOG GEEN NIEUWE DIRECTEUR
De adjunct-directeur neemt waar.


HOORN, 17 augustus 2015 - Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van onze directeur Sonja Rienks. Zij is op 10 augustus begonnen in haar nieuwe baan bij de gemeente Haarlemmermeer.
Het bestuur van de Wissel is op dit moment druk bezig met het voorbereiden van een procedure voor het aanstellen van een nieuwe directeur. De vacature laat nog even op zich wachten.

Tot er een nieuwe directeur is aangesteld zal de adjunct-directeur van de school,
dhr. 
Mark Leek optreden als 'waarnemend algemeen directeur-bestuurder'.

In de school zullen de twee bouwcoördinatoren, mevr. Corinne Meij (bouwcoördinator van de onder- en de middenbouw) en mevr. Esthel Schneiders (bouwcoördinator van de bovenbouw), de taken van de adjunct-directeur waarnemen.

Het zal soms even zoeken zijn naar wie u nu precies moet aanschieten voor een bepaalde vraag, maar daar komen we samen natuurlijk wel uit. Schroom niet om de vraag voor een tweede keer te stellen, als u de eerste keer nog niet succesvol was.
ARCHIEF 2014-2015

Beste kinderen en ouders,

Woensdag voor de meivakantie hebben we met het hele team van de school afscheid genomen van meester Bert Brongers. De school was een dag dicht en gelukkig had vrijwel iedereen de brief die we met de kinderen hadden meegegeven gelezen. Het was fijn om op deze manier met het team stil te kunnen staan bij het verlies van onze zeer gewaardeerde collega.
 
We zijn heel blij met alle reacties van ouders en kinderen. Het doet goed als zoveel mensen met je meeleven en je verdriet delen. We willen iedereen dan ook bedanken voor de mooie, ontroerende, maar ook soms grappige berichtjes die kinderen en ouders in het boek op de gedenktafel van Bert hebben achter gelaten. We lezen er zelf soms even in en genieten dan van de mooie, kleine verhaaltjes en zinnetjes. Het levert soms een traan en soms een lach op. Maar in elk geval het gevoel dat we er als school, samen zijn geweest voor elkaar. En dat is mooi. We willen jullie daar allemaal heel erg voor bedanken.

We hebben de gedenktafel van Bert die voor de Koala’s stond vandaag weggehaald. Het boek blijft nog wel even op school. Mocht u er nog iets in willen schrijven, laat ons dat dan even weten.
 
 
 


"Achter  iedere traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinnering."

Zoals u eerder in de Wisselwerking heeft kunnen lezen, was meester Bert Brongers - de systeembeheerder van de school - al geruime tijd ziek.
Alle groepen hebben hem de afgelopen tijd regelmatig verblijd met tekeningen, kaarten of andere attenties. Meester Bert was daar altijd heel erg blij mee.

Helaas moeten we u het verdrietige nieuws vertellen dat meester Bert op 23 april is overleden. Hij is ruim 21 jaar aan de school verbonden geweest en we zijn dankbaar voor wat hij voor onze organisatie heeft betekend.

Bij de hoofdingang - voor het lokaal van de Koala's - hebben we een herdenkingstafel ingericht met de foto van meester Bert en met een kaars en een mooie bos rode rozen. Op de tafel ligt een boekje waarin ouders en kinderen iets kunnen schrijven of tekenen ter nagedachtenis aan meester Bert. Tekeningen van kinderen kunnen er ook een mooi plekje krijgen.
Wij zorgen ervoor dat te zijner tijd zijn vrouw Anita het boekje en de tekeningen krijgt overhandigd.

Meester Bert zal op woensdag 29 april worden gecremeerd. Alle collega's zullen daarbij aanzwezig zijn. Dit betekent dat de school op deze dag gesloten zal zijn. 
De onderwijsinspectie is daarvan op de hoogte. Zij hebben ons hiervoor toestemming verleend.

Dank voor uw begrip,
Het team van de Wissel

 
SPORTWEEK 'LEKKER FIT'
Vorige week hebben we in school veel tijd, maar vooral ook heel veel energie besteed aan sporten. In de week van de sport hadden wij ook onze 'Lekker Fit'-week en daardoor stond de week in het teken van veel bewegen en gezond eten.
In het onderstaande filmpje een stukje van de opening op het zonovergoten schoolplein van de Wissel.
 

Giraffen zingen het Wissellied
 
Tweede Kamerleden op bezoek
Vandaag hebben twee D66-Tweede Kamerleden (Stientje van Veldhoven en Stephen van Weyenberg) en verschillende D66-vertegenwoordigers uit de provincie Noord-Holland en uit Hoorn, een bezoek gebracht aan onze school. Met de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor de Eerste Kamer voor de deur zijn politieke partijen druk bezig om zich in het land te laten zien en ook druk bezig om met de burger in gesprek te gaan.
Naast de genoemde vertegenwoordiger was ook Samir Bashara, wethouder onderwijs van de gemeente Hoorn aanwezig.
 
D66 is een partij die zichtzelf dé onderwijspartij van Nederland noemt. Zij voerden vandaag campagne in Hoorn en wat is er dan mooier dan even een bezoek brengen aan een Excellente basisschool?
Wij voelden ons natuurlijk zeer vereerd met zoveel hooggeplaatst bezoek. We wilden echter wel voorkomen dat het bezoek teveel een campagnekarakter zou krijgen. Daarom hadden we een lunchbijeenkomst voor ze georganiseerd. In die bijeenkomst hebben we onze school gepresenteerd en zijn er gesprekken gevoerd met leerkrachten en ouders.
 


We hebben echter ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor de problemen waar we – binnen Passend Onderwijs – tegenaan lopen. En natuurlijk hebben we gesproken over eventuele mogelijkheden om extra subsidie te krijgen uit Den Haag en uit de provincie.
 
Stephen van Weyenberg bracht een bezoek aan de Orka’s en was zeer onder de indruk van de vragen die de kinderen stelden. Hij gaf aan vaker in schoolklassen te komen, maar een zo actieve groep kinderen met zoveel goede vragen was hij nog zelden tegengekomen. Mooi compliment dus.
De wethouder onderwijs Samir Bashara bracht een bezoek aan de Papegaaien en hij was vooral onder de indruk van de bijzonder wijze waarop de kinderen konden prachtig konden vertellen over de school, over hun autisme en over hoe dat dan gaat in het onderwijs.
 


Al met al komt iedereen vanavond vast met mooie verhalen thuis. We hopen natuurlijk dat het ons ook nog iets gaat opleveren. Misschien op het gebied van de onderwijshuisvesting, misschien op het gebied van regels die voor de school gelden. Misschien wel op het gebied van cultuursubsidies, of misschien wel op het gebied van subsidie uit Den Haag om onze kennis op anderen over te kunnen dragen. Wie weet. We hopen veel, maar zijn ook realistisch.
 
In elk geval was het een goed bezoek en hebben we onze school weer mooi in de etalage kunnen zetten.
Dank aan iedereen die ervoor heeft gezorgd dat het vandaag zo goed mogelijk verliep. En dus ook dank aan iedereen voor zijn / haar flexibiliteit, want doordat de bus van de partij vertraging had, liep het rooster een klein beetje averij op.

Op de website van D66 Hoorn is een mooi stukje terug te vinden over hoe zij het bezoek ervaren hebben:
https://hoorn.d66.nl/2015/03/06/d66-onder-indruk-van-enthousiasme-en-innovatiekracht-de-wissel/

 
HET WISSELLIED
Op de dag van het feest naar aanleiding van de uitreiking van het predicaat Excellent Scholen, hebben we voor het eerst ons nieuwe Wissellied laten horen. 
Het lied en de tekst hebben een vaste plek op de website gevonden. U vindt het lied voortaan in het menu (Sociale) Media.
U kunt nu ook gewoon even hier klikken en het direct beluisteren. Dit bericht verdwijnt echter langzaam naar beneden, dus is het goed om te weten waar het zit als u het zoekt!

 


Refrein:

 
De Wissel is bijzonder, de Wissel is creatief ( creatief )
De Wissel is bijzonder en we houden het positief ( positief )
De Wissel is bijzonder, de Wissel is creatief ( creatief )
De Wissel is bijzonder en de kids hebben we lief ( lieffff )
 
Couplet:
 
De Wissel is bijzonder, de Wissel is speciaal,
Naast rekenen en taal zijn wij ook erg sociaal,
De Wissel is respect, de Wissel is vertrouwen,
Een veilige omgeving waar de kinderen van houden,
De Wissel is fit, de Wissel is sportief,
De Wissel is gezond en de kids zijn creatief,
Open naar de ouders dat is wat ons bindt
Dit alles in het belang van de toekomst van het kind
 
Refrein:
 
 
SPANNENDE WEEK
Het was afgelopen week het weekje wel op de Wissel. Eerst ontvingen we het predicaat excellente school. Vele felicitaties volgden. We kregen een mooi stukje in het Noord-Hollands Dagblad en in de Telegraaf. De burgemeester feliciteerde ons op Twitter. Op Facebook stroomden de reacties op al die berichtjes die collega's in hun timelines hadden geplaatst binnen. TVHOORN maakte een prachtige reportage en maakte zelfs speciaal voor ons nog een aparte versie met het nieuwe Wissellied erin. Kortom, echt zo'n periode om stiekem even naast je schoenen te gaan lopen en trots te zijn op wat we allemaal met elkaar hebben bereikt.

Donderdag ontvingen we de inspecteur op school en dan wordt het toch zomaar weer even spannend. Natuurlijk weten we dat een excellente school zijn niet betekent dat we ook een perfecte school hebben. We weten best waar we met elkaar nog aan moeten werken.
En excellente school zijn betekent ook niet zomaar dat je dan weer een basisarrangement krijgt. Het zou echter wel heel bijzonder zijn geweest als dat niet zou zijn gelukt.

Spannend werd het echter wel. We kregen een inspectie bij ons binnen die - anders dan we zelf met kinderen gewend zijn te doen - vooral keek naar wat we niet voor elkaar hebben. Aan het einde van de dag echter bleek de inspectie erg tevreden over onze school. En lovend over onze lessen en ons onderwijsaanbod en onze OPP's. En dat leidt opnieuw tot een basisarrangement en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

Alles bij elkaar heel veel om heel trots op te zijn.
Hieronder het filmpje van TVHOORN met daaronder een linkje naar het wat uitgebreidere filmpje dat zij speciaal voor ons hebben gemaakt. Geniet er lekker van!linkje volgt begin volgende week.

 

DE WISSEL OPNIEUW
EXCELLENTE SPECIALE BASISSCHOOL

Het is ons weer gelukt. Ook dit jaar heeft onze school het predicaat Excellente Basisschool gekregen. Met hard werken, een goed opgeleid en gepassioneerd team, rust, duidelijkheid, structuur, goede contacten met ouders en het hart op de juiste plaats voor kinderen die het qua leren of qua sociaal-emotionele ontwikkeling moeilijk hebben, weten we de kwaliteit van onze school hoog te houden en goede resultaten te boeken.
Zo goed..... dat de jury van de Excellente Scholen 2014 dat EXCELLENT vindt.
Geweldig toch?!

We zijn maar weer wát trots op onze school en al haar medewerkers.Dit jaar ontvingen naast ons nog 105 scholen het predicaat Excellente School. Dat zijn er weer meer dan vorig jaar. Meer scholen dus die met hun hoofd boven het maaiveld uitdurven en laten zien waarom hun school nu zo succesvol is. Betekent helemaal niet dat alles dan goed gaat op school. Ook bij ons gaat nog het nodige mis en ook op onze school kunnen er best nog dingen beter.
We zijn echter trots op wat we goed doen en we werken er keihard aan om ook dat nog weer te verbeteren. Om er voor te zorgen dat het met de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd zo goed moeglijk te laten gaan.

Elke Excellente school doet dat weer anders en is weer ergens anders goed in. Het ministerie van Onderwijs heeft dit jaar een brochure gemaakt waarin 8 verschillende scholen, in verschillende sectoren van het onderwijs laten zien hoe zij aankijken tegen kwaliteit, tegen het beste uit kinderen halen en tegen excellentie. Wij zijn een van de scholen die in deze brochure staat en ook daar zijn we natuurlijk erg trots op.

Hieronder kunt u door het boekje heenbladeren. als u het boekje echt even wilt lezen, kunt u beter even klikken op de link daar weer onder.
 


Via onderstaande link is het boekje in grotere vorm bekijken:
http://magazine.excellentescholen.nl/
 
De WISSEL excellente school
in beeld en geluid

Na het ontvangen van het predicaat duurt het natuurlijk niet lang voor de verschillende media daar lucht van hebben gekregen. Zo was er al snel contact met Radio en TV Hoorn, stond Facebook al snel vol met de mooiste foto's en filmpjes, en kwamen de eerste felicitaties binnen.

Het Twitterbericht van de burgemeester van Hoorn is er natuurlijk een om in te lijsten.


Foto's van de uitreiking in Den Haag. Natuurlijk ga je dan even op de foto met staatssecretaris van OCenW Sander Dekker


In de nabije omgeving geen Excellente Scholen. Dichtbij.nl regio Alkmaar maakt daar melding van, maar noemt wel de Wissel in Hoorn.


We zaten er maandagmiddag in spanning klaar voor: 
Excellente school; de spanning stijgt!
De spanning stijgt: Worden we opnieuw excellente school of blijft het bij de – ook al geweldige – nominatie??? Maandag na 17.00 uur weten we of we het predicaat opnieuw hebben mogen ontvangen.
 
Wat het ook wordt? Een feestje gaan we zeker vieren. We hebben u hierover in de vorige Wisselwerking en per brief met een strookje al geïnformeerd. Bent u van de partij dinsdag, laat ons dat dan even weten. We hopen op een grote groep ouders waarmee we kunnen vieren en waarmee we het waardenspel kunnen gaan spelen. We zouden echt heel blij en vereerd zijn als er veel ouders zijn.
 
Om 08.45 uur ontvangen we op het schoolplein de wethouder van onderwijs – dhr. Bashara – en hij en de directeur van de school mevrouw Rienks zullen een korte toespraak houden. Samen met de kinderen zingen we vervolgens ons nieuwe Wissellied. De kinderen gaan naar de klas en de ouders zijn allen welkom in de aula van de school. In de aula staan we vervolgens onder het genot van een kopje koffie of thee even stil bij de nominatie en hopelijk bij het ontvangen predicaat. Daarna spelen we het waardenspel! We nodigen daarom alle ouders uit om hierbij aanwezig te zijn.
 
Mocht u de uitzending voor de Excellente scholen uitreiking live willen volgen op maandag 26 januari, dan kunt u vanaf 15.00 uur op de volgende link klikken: www.excellentescholen.nl.
Vervolgens klikt u op ‘live streaming uitreikingsevenement’ om de uitreiking te kunnen volgen. De Live streaming start om 15.00uur en duurt tot circa 17.00uur.
 
Invalproblematiek
In de afgelopen weken zijn we weer eens hard aangelopen tegen problemen met het vinden van invallers. Een uitgebreide griepgolf zorgt ervoor dat er veel zieke leerkrachten en assistenten zijn geweest. In sommige groepen bleek zelfs de leerkracht én de assistent ziek.

Natuurlijk proberen we elke keer opnieuw een invaller voor een zieke leerkracht of een zieke assistent te vinden. De lijst met mogelijke invallers is echter klein. Er zijn weinig leerkrachten en assistenten die in het speciaal basisonderwijs willen invallen. Een dagje in een onbekende groep met kinderen die leer- en/of gedragsproblemen kennen is namelijk helemaal niet eenvoudig. Veel mensen kiezen er dan bewust voor om dit niet te doen.
 
Afgelopen weken hebben we onze invallijst maximaal ingezet. Het is daarmee helaas niet gelukt om alles op te vangen. Dit heeft er voor gezorgd dat we dan overgaan tot het verdelen van groepen. Het verdelen van groepen in de school is echter ook niet meer zo heel eenvoudig. Vroeger hadden we 16 kinderen in een groep en 16 groepen waarover we de kinderen konden verdelen. We hebben echter steeds minder groepen in de school. In sommige groepen zitten ook al meer kinderen dan we ooit hadden afgesproken (In de structuurgroepen zitten maximaal 13 kinderen en in sommige reguliere groepen zitten al 18 kinderen) en dan is een extra verdeelkind een hele opgave.

Als het echt niet anders meer kan sturen we kinderen uiteindelijk naar huis. Daar zijn we natuurlijk niet voor. We doen dat alleen in het uiterste geval en deze week bleek dat de situatie. Ouders krijgen dan een brief mee waarin staat dat hun kind de volgende dag vrij zal zijn. Natuurlijk kunnen kinderen altijd naar school als dat ouders in problemen brengt. Een kind gaat dan alsnog naar zijn/haar verdeelgroep.
 
De afspraken in de school bij zieke collega’s zijn in de school als volgt:
 • We proberen een invaller te vinden voor de zieke collega;
 • Als we geen invaller hebben wordt de groep verdeeld;
  Ouders mogen er dan ook voor kiezen om hun kind dan mee te nemen naar huis.
 • Als het niet meer mogelijk is om een groep opnieuw te verdelen, zijn kinderen de dag daarop vrij.
 
We doen natuurlijk ons best om de lijst met invallers aan te vullen. Helaas gaat dat niet gemakkelijk.
En we hopen ook dat het griepvirus zo snel mogelijk ons land weer verlaat. Dat lucht namelijk ook op.

Tot die tijd hopen we dat u begrip heeft voor de soms lastige situaties die soms ontstaan als collega’s ziek zijn. Weet dan dat we er alles aan doen, of hebben gedaan om een andere oplossing te vinden.
 
MOBIELE WEBSITE DE WISSEL
Website nu ook op de smartphone

HOORN, 14 maart 2014 - Sinds kort heeft onze goed bezochte website er een mobiel 
zusje bijgekregen. Dit betekent niet dat we nu een website hebben die beweegt, maar een website die ook op uw smartphone goed te lezen is.
Voor de volledige website - ook wel de desktop-versie genoemd - gold dat namelijk niet. We weten inmiddels dat er toch behoorlijk wat ouders regelmatig de website proberen te benaderen met hun smartphone en vanaf heden werkt dat dus optimaal.De navigatie van de site is zeer eenvoudig opgezet.
 • Als u op uw mobiel naar www.dewissel-hoorn.nl surft ziet u de mobiele site die op het linker plaatje hierboven lijkt (afhankelijk van het bericht dat daar staat).
   
 • Bovenaan vindt u een vergrootglas (voor zoekopdrachten) en een menu-coontje. Als u op dit menu-icoontje klikt komt u op een nieuwe pagina die er uitziet als het rechterplaatje hierboven.
   
 • Het rechterplaatje bevat alle menu's die u al kent van onze gewone website. Via dit menu kunt u dan ook gewoon alle pagina's bereiken zoals u gewend bent.
Veel plezier.
 

 
Op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 september gaan de kinderen van de nieuwe...
Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 zullen we afscheid nemen van juf Betty Smit....