SBO 'De Wissel'

INFORMATIE SCHOOLJAAR
2014-2015


HOORN, 4 juli 2014 - Op de website van de school is vrijwel alle informatie die voor u als ouder voor het komende schooljaar van belang is - alweer beschikbaar.
U vindt deze informatie onder de tweede menuknop Info.

De schoolgids voor het volgende schooljaar staat ook alweer online. Deze is echter nog niet volledig. Doordat we nog bezig zijn met het nieuwe schoolplan is een en ander nog niet helemaal gereed. Zo gauw de volledige schoolgids beschikbaar is, dan hoort u dat natuurlijk meteen.


 

EEN NIEUW MENU
vanwege een nieuwe uiterlijk

HOORN, 23 juni 2014 - Zoals u - als trouw bezoeker van onze website - gewend bent, wijzigt het thema van de site regelmatig. We proberen altijd het thema van de site aan te passen aan de actualiteit. Zo is het huidige thema van de site die van het WK Voetbal.

De makers van onze website blijven steeds weer nieuwe thema's ontwikkelen. De laatste tijd heeft u gezien dat nieuwsberichten en kalenderitems ook naast de hoofdtekst kunnen worden geplaatst. Daar maken we ondertussen regelmatig gebruik van.

Het grootste probleem met de nieuwe site is dat er minder menu-item op de regel passen dan we gewend waren. We hebben er dus voor gezorgd dat we er minder nodig hebben, maar dat betekent dat het kan zijn dat uw favoriete pagina nu wat dieper in het menu terecht is gekomen. 

Dat wordt even zoeken dus. We hebben natuurlijk geprobeerd alles weer op een logisch plek neer te zetten. Mocht u opmerkingen hebben, dan horen we die natuurlijk graag. U kunt uw reacties sturen naar m.leek@dewissel-hoorn.nl


AFSCHEID
Musical van de schoolverlaters

HOORN, 21 juni 2014 - Op dinsdagavond 1 juli nemen alle eindgroepleerlingen afscheid van SBO ‘De Wissel’.
Zij voeren die avond de musical ‘Cash’ op. Alle kinderen kunnen maximaal 2 personen uitnodigen om tijdens dit afscheid aanwezig te zijn. Voor opa’s, oma’s, broertjes en zusjes is het mogelijk om een voorstelling van de musical bij te wonen op een ander tijdstip. U wordt hierover ingelicht door de leerkracht van uw kind.

Het programma voor de schoolverlatersavond is als volgt:
 • 18.30u – 18.45 uur:
  Kinderen komen op school en gaan direct naar hun eigen groep. Ouders wachten nog even op het schoolplein.
   
 • 18.45u – 19.00 uur:
  Ouders van de kinderen kunnen naar binnen en nemen plaats in de aula.
   
 • 19.00u – 20.00 uur:
  Opvoering musical ‘CASH’
   
 • 20.00u – 20.10 uur: 
  Het team van SBO ‘De Wissel’ neemt afscheid van de kinderen door middel van een lied. 
   
 • 20.10u – 20.30 uur:
  Ouders vertrekken richten de klassen van hun kinderen voor een kop koffie en een persoonlijk afscheid van de groepsleerkracht.
    
 • 20.30u – 21.45 uur:
  Gelegenheid tot het nuttigen van een drankje voor de ouders & teamleden van SBO ‘De Wissel’
   
 • 21.45u – 22.00 uur:
  Ouders & leerlingen nemen voor de laatste keer afscheid en vertrekken naar huis.
 
Teamleden ruimen op en zetten de aula klaar voor ‘nieuwe groependag’
 
PESTPROTOCOL
Nieuwe wetgeving op komst

HOORN, 16 mei 2014 - Elke school in Nederland is verplicht om een pestprotocol op te stellen. In een pestprotocol beschrijft de school wat zij doet als er een probleem is met pesten op school.
Onze school heeft ook een pestprotocol. In de afgelopen jaren hebben we dat een aantal keer ingezet bij pestproblematiek die maar bleef voortduren.

Een aantal maanden terug is er veel te doen geweest rondom pesten. Een brede discussie in het land heeft ervoor gezorgd dat bij de politiek in Den Haag de behoefte bestond om over pesten en hoe scholen daarmee om moeten gaan iets te zeggen.

Het lijkt er nu op dat de overheid ons gaat verplichten om de pestproblematiek te gaan aanpakken met programma's waarvan bewezen is dat ze werken. Er zijn drie programma's die tot nu toe zijn goedgekeurd. Geen van die programma's gebruiken wij op dit moment op onze school.

In onze planning hadden we opgenomen dat we dit schooljaar een nieuw pestprotocol zouden opstellen. Helaas laat de nieuwe wetgeving nog op zich wachten. We weten dus nu niet precies wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren en we vinden het onverstandig om nu een nieuw protocol te schrijven dat we binnenkort weer moeten wijzigen.We hebben dus het volgende afgesproken:
 • We maken voorlopig nog gebruik van ons huidige pestprotocol;
 • We wachten de nieuwe wetgeving af (we schatten in dat medio januari 2015 de wet er is)
 • Als de nieuwe wet er is maken we een keuze voor een van de programma's die worden voorgeschreven en schrijven we een nieuw pestprotocol.
Het huidige pestprotocol is altijd beschikbaar op deze website. U kunt 'm ook inzien door hieronder te klikken. Met vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Link naar pestprotocol op de website
 
MOBIELE WEBSITE DE WISSEL
Website nu ook op de smartphone

HOORN, 14 maart 2014 - Sinds kort heeft onze goed bezochte website er een mobiel 
zusje bijgekregen. Dit betekent niet dat we nu een website hebben die beweegt, maar een website die ook op uw smartphone goed te lezen is.
Voor de volledige website - ook wel de desktop-versie genoemd - gold dat namelijk niet. We weten inmiddels dat er toch behoorlijk wat ouders regelmatig de website proberen te benaderen met hun smartphone en vanaf heden werkt dat dus optimaal.De navigatie van de site is zeer eenvoudig opgezet.
 • Als u op uw mobiel naar www.dewissel-hoorn.nl surft ziet u de mobiele site die op het linker plaatje hierboven lijkt (afhankelijk van het bericht dat daar staat).
   
 • Bovenaan vindt u een vergrootglas (voor zoekopdrachten) en een menu-coontje. Als u op dit menu-icoontje klikt komt u op een nieuwe pagina die er uitziet als het rechterplaatje hierboven.
   
 • Het rechterplaatje bevat alle menu's die u al kent van onze gewone website. Via dit menu kunt u dan ook gewoon alle pagina's bereiken zoals u gewend bent.
Veel plezier.

 

INVAL-PROBLEMATIEK 
Tekort aan goede speciale leerkrachten

HOORN, 14 maart 2014 - Op dit moment hebben we als school te maken met een behoorlijk aantal ziekmeldingen onder het personeel. Helaas geldt voor een aantal collega's dat zij voor langere periode zijn uitgavellen.

De invallers die wij in onze kleine ‘invalpool’ hebben, worden op dit moment allemaal structureel binnen de organisatie ingezet. We merken dat het steeds moeilijker wordt om groepen goed te kunnen vervangen.
Dit heeft onder andere te maken met het feit er eenvoudigweg onvoldoende gespecialiseerde groepsleerkrachten rondlopen die beschikbaar zijn en binnen het SBO kunnen en willen werken.Het werken met onze speciale kinderen vraagt van een leerkracht nu eenmaal speciale leerkrachtvaardigheden. Die vaardigheden heeft niet elke leerkracht en er zijn natuurlijk ook leerkrachten die graag in het reguliere basisonderwijs willen werken. We doen continue ons best om nieuwe invalkrachten te vinden. Afgelopen week hebben we weer twee leerkrachten gesproken die geinteresseerd zijn. Een van deze leerkrachten staat inmiddels alweer drie dagen voor de VIssen.

U begrijpt dat een tekort aan invalkrachten uiteindelijk onherroepelijk leidt tot verdelen en vrij geven. De afspraak is dat we eerst altijd kiezen voor verdelen en als het echt niet anders kan kinderen een dag vrij geven.
Doordat we veel ziekte hebben en hebben gehad en daardoor in sommige groepen ook veel wisseling van leerkrachten hebben gehad, kan het ook voorkomen dat we vinden dat verdelen van de kinderen in de school niet verstandig is. Voor sommige kinderen geldt dat we daarvoor dan niet de rust, duidelijkheid en structuur kunnen bieden die het nodig heeft. In die gevallen kiezen we er toch voor om kinderen dan vrij te geven.

De komende week hebben we er helaas voor moeten kiezen om een groep om die reden een dag vrij te geven.
Wij zijn ons er van bewust dat dit geen wenselijke situatie is en doen ontzettend ons best om het bestand voor de ‘invalpool’ aan te vullen met goedgeschoolde, kundige collega’s.

U kunt erop blijven rekenen dat wij in alle gevallen onze uiterste best doen om de kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Wij hopen op uw steun en begrip te kunnen rekenen.
Natuurlijk kunt u - in het geval dat een dagje vrij van uw kind u niet goed uitkomt - uw kind gewoon naar school laten gaan. Uw kind wordt dan opgevangen in zijn of haar verdeelgroep.

 
DE WISSEL OP TV HOORN! 
Uitzending van onze feestdag

HOORN, 02 februari 2014 - Op de dag van ons Excellente Schoolfeest heeft Tv-Hoorn opnames gemaakt. De uitzending was vervolgens in het weekend daarop volgend. Veel ouders, kinderen en leerkrachten hebben deze uitzending gemist omdat zij keken op het kanaal van RTV-Noord-Holland.
 
Op YouTube is de uitzending gelukkig terug te zien.(Excuus voor de reclame. Die plakt YouTube er zelf in. U kunt na een paar seconden klikken om de reclame over te slaan.)
 
Net na de uitreiking van het predicaat Excellente Scholen in de Nieuwe Kerk in Den Haag.
vlnr: Staatssecretaris Sander Dekker, Juf Simone, Minister President Mark Rutte, Juf Sonja en juf Pauliene 

 NIEUW: Een filmpje van de happening op het plein is nu beschikbaar op YouTube

DE WISSEL EXCELLENTE SPECIALE BASISSCHOOL!!!
Het predicaat is binnen

HOORN, 13 januari 2014 -  Om ongeveer kwart over vier klonken de verlossende woorden: De Wissel heeft het predicaat 'Excellente Scholen' binnen. Hieronder staat een heel kort filmpje van het moment dat we op school - toen we naar de live-stream aan het kijken waren - hoorden dat we het predicaat haddengekregen. (Ons advies is: het geluid flink aanzetten!!!. Klik rechtermuisknop, fullscreen en Play!)

FILMPJE

Een heel groot compliment voor het team van de school dat dagelijkse haar uiterste best doet om zo goed mogelijk voor onze kinderen te zorgen en hen het best mogelijke onderwijs te geven. Dat we op de goede weg waren wisten we natuurlijk al. Uit reacties van kinderen en ouders horen we dat namelijk regelmatig. De inspecteur gaf ons bij zijn laatste bezoek vorig jaar een prachtige beoordeling en de jury van de Excellente Scholen bleek ook onder de indruk van de school.

Vandaag vieren we dat met het team in de school, morgen met alle kinderen, ouders en de scholen van het Samenwerkingsverband Hoorn 2. Mogen we even naast onze schoenen lopen en zo trots als een pauw door de school wandelen.  

Daarna gaan we gewoon weer aan het werk en gaan we dat weer zo goed mogelijk doen. We willen graag het niveau van ons onderwijs en onze zorg op dit niveau houden. Vanaf deze plaats danken we iedereen die aan de basis van dit succes heeft gestaan.
 • leerkrachten,
 • oud-leerkrachten en medewerkers
 • al ons onderwijsondersteunend personeel,
 • kinderen natuurlijk, daar doen we het elke dag voor
 • ouders
 • OR en MR
 • scholen van het samenwerkingsverband
 • het samenwerkingsverband
 • en iedereen die een bijdrage heeft geleverd waaraan we nu even niet denken
DANK!!!!

Inmiddels is de volledige uitzending van de uitreiking van de predicaten op YouTube verschenen.
 
VANDAAG AL IN DE KRANT


 
HIER STAAN EXCELLENTE SCHOLEN
Nu al op Google maps vindbaar 
EXCELLENTE SCHOOL
Of alleen een nominatie?

HOORN, 13 januari 2014 -  Maandagmiddag 13 januari zullen we rond kwart over vier te horen krijgen of we het 'Predicaat Excellente Scholen' toebedeeld krijgen. Juf Sonja Rienks - de directeur van de school - is samen met juf Simone Zwagerman (internbegeleider) en juf Pauliene Kox (leekracht van een van de structuurgroepen) naar Den Haag afgereisd, waar in de Grote Kerk aan 70 van de 140 genomineerde scholen het predicaat zal worden uitgereikt.
Spannende dag dus voor ons allemaal.

Morgen vieren we hoe dan ook een feestje. We zijn van mening dat alleen de nominatie daar al reden genoeg voor is.
Als we het zijn geworden zullen dinsdagochtend bij de start van de school de krant en de wethouder onderwijs dhr. Westenberg aanwezig zijn. We zingen dan op het plein ons Wissellied en houden een praatje!


Verder hebben we vrijdag via de Wisselwerking alle ouders uitgenodigd om dinsdag 14 januari 's morgens - aansluitend aan het gebeuren op het plein - een gebakje te komen eten in de personeelsruimte van onze school. We gaan proberen dan nog een stukje te laten zien van wat zich in de Grote Kerk in Den Haag heeft afgespeeld. Of dat lukt weten we nog niet, maar we doen ons best! 

Nu nog even flink duimen!!!

 
GELUKKIG NIEUWJAAR
GELUK en GEZONDHEID2014, weer een heel nieuw jaar voor de boeg.

Vanaf deze plaats wensen we alle kinderen, ouders en hun familie het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Natuurlijk succes gewenst op school, maar vooral heel veel geluk, liefde en gezondheid.

 
GESLAAGDE KERSTACTIE 2013
KLEDING VOOR KINDERKLEDINGBANK HOORN

HOORN, 19 DECEMBER 2013 - Onze ouders en kinderen hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om kleding en speelgoed in te zamelen voor de Kinderkledingbank-Hoorn. Tassen, dozen en vuilniszakken vol met kleding werden door onze kinderen en hun ouders naar de aula gesleept. De hoeveelheid ingezamelde spullen was dusdanig overweldigend dat we hebben moeten beslissen om een groot deel van de spullen al eerder deze week op te laten halen.
 
Mevrouw Hofmeijer, de oprichtster van de Kinderkledingbank-Hoorn was zeer blij verrast. Zij wil alle kinderen en ouders ontzettend bedanken voor hun bijdrage aan deze actie. Meer informatie over de kinderkledingbank-Hoorn kunt u vinden op hun website www.kinderkledingbankhoorn.nl 
 
Mocht u in de toekomst nog gaan opruimen en kleding en/of speelgoed tegenkomen die nog een ronde mee kan, dan kunt u op woensdag en vrijdag  en vanaf 1 januari zelfs van dinsdag tot en met vrijdag terecht aan de Holenweg 4 te Hoorn.
De openingstijden zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 SINTERKLAASVIERING
Afgelopen woensdag al kregen wij bezoek van Sinterklaas. Het duurde ook dit jaar wel weer even voordat hij er was. Piet moest namelijk eerst nog een uurtje autorijles krijgen. Omdat het niet altijd lukt met het pard - zeker niet met zoveel wind - en de SInt ook gewoon een beetje met zijn tijd mee moet gaan, had hij een van zijn Pieten opdracht gegeven om autorijles te nemen. En laat hij nou net een les hebben op het moment dat de Sint naar de Wissel kwam. Gelukkig kwam het allemaal goed. Met een auto van rijschoolhouder Vlotter kwam Sinterklaas veilig op school aan.

adat de hele school hem om op het plein had verwelkomd en juf Rienks dhr Vlotter had bedankt voor zijn goede zorgen, ging Sinterklaas naar de aula van de school. Daar werd de Sint getrakteerd op diverse dansjes en liedjes. Ook in de klassen was het met de Sint erg gezellig. Het NoordHollands Dagblad kwam ook nog even langs. Omdat ze het zo bijzonder vonden dat we de Sint al een dagje eerder op school hadden dan 5 december. En zo werden de kinderen uit de Vissen en hun juf Cindy ineens zomaar bekende Nederlanders.

 
VOORLEESWEDSTRIJD 2013-2014
We hebben een schoolkampioen!

HOORN, 15 november 2013 - Vrijdag 15 november hebben we tijdens de voorleeswedstrijd onze  Wissel schoolkampioen voorlezen 2013-2014 gekozen.

Eerder waren er al in de verschillende groepen klassenkampioenen gekozen. Er deden aan de schoolwedstrijd uiteindelijk vier leerlingen mee.
Milou Visser trad aan namens de Orka’s,
Jan Heesbeen was de afgevaardigde namens de Leeuwen,
Romy Wolff was de klassenkampioen van de Toekans en
Suleyman Tas mocht de Deugnieten trots maken.Alle vier de leerlingen hebben het erg goed gedaan tijdens de wedstrijd en hebben voor een groot publiek voorgelezen uit een boek dat ze zelf hadden gekozen.
De jury, bestaande uit meester Mark, juf Gonny en juf Bettie, hebben het erg moeilijk gehad om een schoolkampioen aan te wijzen. Ze waren dit jaar allemaal erg goed.

De jury lette op verschillende zaken, zoals het tempo van het voorlezen, rustig voorlezen en het overbrengen van het verhaal. Ook de leerlingen uit de groepen die meededen hadden een belangrijk aandeel in de wedstrijd. Zij mochten steeds complimenten opschrijven voor de deelnemers. Alle vier de deelnemers gingen dus naar huis met ieder een grote stapel met mooie complimenten. Ook hebben ze allemaal een medaille gekregen. Ze zijn tenslotte allemaal kampioen van hun klas geworden!!!

Voor de winnaar was er naast de medaille nog een oorkonde, een boekenbon en natuurlijk de eeuwige roem te verdienen. Uiteindelijk heeft de jury Jan Heesbeen uit de Leeuwen gekozen als schoolkampioen. Hij mag namens de Wissel mee gaan doen in de regionale ronde van de voorleeswedstrijd 2013. Wij wensen hem uiteraard veel succes en (voor)leesplezier!
 
De nationale voorleeswedstrijd wordt dit jaar voor de 20ste keer gehouden. Tevens is 2013 uitgeroepen tot jaar van het voorlezen.

Foto's van de voorleeswedstrijd staan in het album >>>>>
 
PASSEND ONDERWIJS
Per 01 augustus 2014

HOORN, 17 oktober 2013 - Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend ONderwijs in werking. We hebben u hierover al eens eerder geinformeerd. De komende maanden zal vanuit de overheid steeds vaker informatie worden gegeven. Op radio, TV, in de krant en op het internet zult u het onderwerp ook steeds vaker tegenkomen.
Voor de kinderen die op onze school zitten zal er niet zo heel veel vernaderen. Voor kinderen op de basisschool waarover zorgen bestaan zal binnen Passend Onderwijs steeds vaker worden gekeken naar oplossingen die op de basisschool kunnen worden ingezet. De verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs zal daarmee een tikkie moeilijker worden.

We zijn in de school aan het bedenken op welke wijze we u in de loop van dit jaar uitgebreid gaan informeren over de invoering van Passend Onderwijs en de gevolgen voor uw kind bij ons op school en kinderen op andere basisscholen. 
Voorlopig zullen we zo veel mogelijk de informatie vanuit de overheid met u delen.
Voor het grotere PDF-bestand klikt u HIER>>>>

 
EEN JURY IN DE SCHOOL
Traject Excellente Scholen

HOORN, 04 oktober 2013 - Tijdens het inspectiebezoek vorig schooljaar hebben de inspecteurs aangegeven dat ze het een goed idee zouden vinden als we ons zouden aanmelden voor het traject ‘Excellente scholen’. Dat traject is door het ministerie van Onderwijs opgezet om scholen die het beter doen dan gemiddeld stevig in het zonnetje te zetten. Scholen kunnen het predicaat Excellente School verdienen als zij goed preseteren en een voorbeeld zijn voor andere scholen.

Wij hebben ons als school aangemeld en wij hebben moeten laten zien dat we voldoen aan 5 belangrijke criteria, namelijk:
 • De school moet goede resultaten halen met de speciale kinderen in de school;
 • De school moet goed weten wat ze met kinderen wil bereiken;
 • De school moet in staat zijn ook zelf te leren;
 • De school moet lastige omstandigheden aankunnen;
 • De school moet zich op een aantal vlakken kunnen onderscheiden.
 
Na een zeer uitgebreide aanmeldingsprocedure en een presentatie in Den Haag kwam de jury ‘Excellente Scholen’ gisteren de school in levende lijve bezoeken.
Een spannende dag was dat voor iedereen. De jury kwam bekijken of ze alles wat we ze hadden toegestuurd en alles wat we ze hadden verteld, in de school ook echt terug was te zien.

Op het programma stond:
 • een gesprek met de directie;
 • een rondleiding door de school die verzorgd werd door leerlingen;
 • verschillende korte klassenbezoekjes;
 • een gesprek met leerkrachten en specialisten;
 • een gesprek met leerlingen;
 • een gesprek met ouders en leerlingen samen;
 • een gesprek met mensen van het ondersteuningsarrangement in Medemblik;
 • en als afsluiting nog eens een gesprek met de directie.
 
Tijdens het afsluitende gesprek heeft de jury aangegeven dat pas in december duidelijk zal worden of onze school het predicaat ‘Excellente school’ daadwerkelijk uitgereikt krijgt. Zij hebben wel alvast aangegeven zeer onder de indruk te zijn van onze school.
Hierbij hebben zij specifiek genoemd dat zij niet alleen onder de indruk waren van het werken in de structuurgroepen, maar van het werken in alle groepen in de school. 

De jury gaf aan geweldig genoten te hebben van het bezoek en in het bijzonder van de rondleidingen en gesprekken die zij hadden met onze kinderen en de ouders die zo mooi onder woorden hebben kunnen brengen wat zij goed vinden aan onze school.

Vanaf deze plaats willen we iedereen die heeft meegwerkt om de school in al haar facetten aan de jury te tonen nog eens enorm bedanken. De kinderen die hebben rondgeleid, maar ook de ouders, leerkrachten, IB'ers, assistenten, specialisten die hebben voorbereid, begeleid of uitgevoerd.
En natuurlijk eigenlijk ook aan iedereen; we maken immers alleen maar met elkaar van de Wissel zo'n goede school. 
 
Wij zijn, wat de uitslag ook zal zijn, ontzettend trots op onze school met alle leerkrachten, ondersteuners, leerlingen en ouders die daarbij horen. We zullen het oordeel van de jury ‘Excellente Scholen’ in januari met opgeheven hoofd in ontvangst nemen, want wij weten zeker dat we samen met u goed bezig zijn!


 
KINDERBOEKENWEEK
Klaar voor de Start?

HOORN, 30 september 2013 - Vanmorgen vroeg stonden we met alle groepen van de school buiten klaar voor de opening van de Kinderboekenweek.

Op het plein inderdaad, want aan de kinderboekenweek van dit jaar zit een sportief tintje. Het thema is namelijk: Klaar Voor De Start en dat levert in de komende twee weken - naast heel veel leeskilometers maken - ook op dat we het gaan hebben over sporten, bewegen en gezonde voeding.

De opening was een daverend succes. Twee van onze nieuwe studenten - Lianne Wester en Jesse Oudhoff - zweepten de kinderen op muziek van Kinderen voor Kinderen op tot bewegen. Samen met de kinderen van de Toekans werd het een heerlijke opening. Lekker dat bewegen buiten, want het was al een beetje koud zo 's morgens vroeg.

Aan het einde van de opening kregen alle groepen een cadeautje mee. Een nieuw boek op het niveau van de groep. Om voor te lezen, om zelf uit te lezen en voor later om een plekje te krijgen in onze mooie schoolbibliotheek.

De foto's van de opening staan op de website. Een filmpje is ook gemaakt en dat volgt later. We wensen iedereen een hele gezellige kinderboekenweek toe en dat er maar veel gelezen mag worden.


 
KINDERPOSTZEGELACTIE
U doet toch ook weer mee?

HOORN, 13 september 2013 - Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en het vormt dan ook het belangrijkste evenement van de organisatie van het jaar.
Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen. 
 
Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Kinderen die gedwongen moeten werken, kunnen bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen en kinderen zonder dak boven hun hoofd krijgen een thuis.
 
Elke dag zijn er kinderen die onze hulp hard nodig hebben. Daarvoor is geld nodig. Dit wordt op verschillende manieren ingezameld. De grootste inkomstenbron van Kinderpostzegels is de Kinderpostzegelactie. Ieder jaar in september gaan ruim 200.000 leerlingen uit groep 7 en 8 langs de deuren om kinderpostzegels en kaarten te verkopen. In november maken de kinderen weer hetzelfde rondje om de bestellingen bij hun klanten te bezorgen. 

Natuurlijk doet ook onze school weer aan deze actie mee. Afgelopen woensdag zijn de kinderen van de bovenbouw voor de eerste keer langs de deuren gegaan. We hopen natuurlijk dat u - net als andere jaren - weer maassaal gehoor geeft aan de oproep en kaarten, postzegels of pleisters koopt. Dan wordt de Kinderpostzegelactie voor onze school, maar vooral voor heel veel kinderen over de hele wereld weer een groot succes!


 
SCHOOLVERLATERSBESPREKINGEN
Aanpassingen in de planning

HOORN, 13 september 2013 - Vandaag is gebleken dat we over de data van de schoolverlatersbespreking een beetje onhandig hebben gecommuniceerd. Ook ons overkomt dat wel eens. Vandaar nog eens onderstaand overzicht om de onduidelijkheden nu wel duidelijk te maken.
- maandag 16 september 2013 de Orka's
- woensdag 18 september 2013 de Papegaaien
- donderdag 19 september 2013 de Toekans
- woensdag 25 september 2013 de Leeuwen

De kinderen van de genoemde groepen zijn op de dag van hun schoolverlatersbespreking vrij. 
We kunnen ons voorstellen dat een en ander - en onze communicatie hierover - ervoor zorgt dat u niet kunt opvangen. Dat is geen probleem; uw kind kan deze dag gewoon naar school en wordt opgevangen in zijn of haar verdeelgroep.

Voor de schoolverlatersbesprekingen van januari 2014 volgen op een later tijdstip de verschilende data. 
 
VAKANTIEROOSTER
Aangepast

HOORN, 20 augustus 2013 - In het vakantierooster op deze site en in de schoolgids stond een aantal foutjes. Deze foutjeszijn gerepareerd. 

 
WEER NAAR SCHOOL
Schooljaar 2013-2014

HOORN, 18 augustus 2013 - Nog voor het einde van die heerlijk warme en zonnige zomervakantie zijn de collega's van De Wissel alweer aan de slag gegaan. Inrichten van de lokalen, eerste voorbereidingen, eerste vergadering over het nieuwe schoolplan, nieuwe methodes inlezen, nieuwe software bekijken; er komt nog best wat bij kijken voor we maandag met elkaar weer van start kunnen.

We zijn er echter helemaal klaar voor en we ontvangen jullie graag allemaal maandag weer terug voor een - hopelijk - gezellig, leerzaam en succesvol schooljaar 2013-2014. Wij hebben er zin in. 
We gaan er een mooi schooljaar van maken. 

Alle belangrijke informatie is beschikbaar op de website van de school. Lees onderstaand berictje even en u weet alles. Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht, bij de administratie, bij de intern begeleiders en bij de directie.
 
ZOMERVAKANTIE
Belangrijke documenten
HOORN, 05 augustus 2013 - Zo vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar bent u natuurlijk op zoek naar de belangrijkste informatie voor het nieuwe schooljaar. Gelukkig is alle informatie al beschikbaar.
U vindt:
 • De schoolgids;
 • Het jaaroverzicht voor ouders;
 • Het vakantierooster;
 • Het gymrooster;
 • Een plattegromd van de school;
En informatie over de vraag:
 • Wanneer heb ik recht op verlof en hoe vraag ik het aan?;
 • Kan mijn kind met het schoolbusvervoer naar school?
Op de website van de school onder de knop INFO

Geniet nog even van de laatste twee weken van de zomervakantie.

Mark Leek
Adjunct-directeur 'De Wissel'
 
OUDERVRAGENLIJSTEN
De resultaten!


HOORN, 28 juni 2013 - In mei 2013 is er onder de 221 ouders een algemeen oudertevredenheidsonderzoek afgenomen, waarvan 69 ouders de vragenlijst hebben ingevuld en geretourneerd.
De ouders die de vragenlijsten  hebben ingevuld zijn vrij gelijkmatig te verdelen over de 17 groepen die SBO ‘De Wissel’ telt.
Omdat de respons van het  algemene oudertevredenheidsonderzoek laag was, namelijk rond de 30%, is het onmogelijk om hierover uitspraken te doen. We kunnen helaas op basis van het aantal geretourneerde vragenlijsten geen gegevens generaliseren waaraan conclusies kunnen worden verboden die voor onze ouders zouden gelden. 

Het is wel interessant om te kijken naar een aantal opvallende uitkomsten.  Over het algemeen zijn de ouders die de oudervragenlijst hebben ingevuld en geretourneerd positief over het reilen en zeilen binnen de school. Op een vierpuntsschaal wordt een gemiddelde score van 3.29 behaald. Ouders zijn positief over het de informatievoorziening op schoolniveau. Zij zijn positief over de inhoud van de website en de nieuwsbrief. Met betrekking tot de communicatie tussen leerkrachten en ouders geven ouders aan een aantal verbeterpunten te zien.

Wij zijn de ouders die de moeite hebben genomen om de vragenlijsten in te vullen en te retourneren dankbaar voor hun bijdrage. We zullen bekijken welke punten wij de aankomende jaren kunnen verbeteren en u daarover informeren.
 
OUDERVRAGENLIJSTEN
Hoe tevreden bent u over de school?


HOORN, 31 mei 2013 - Vlak na Pinksteren hebben alle ouders van onze school twee uitnodigingen van ons ontvangen voor het invullen van een vragenlijst over de kwaliteit van onze school.
De ene vragenlijst gaat in het algemeen over de school. In de uitnodiging hebben wij uitgelegd dat we graag zien dat iedereen deze lijst invult.
De andere vragenlijst is alleen bedoeld voor de ouders die een kind op onze school hebben met een rugzakje (uit cluster 2, 3 of 4). De lijst gaat over de vraag of wij als school de kinderen met zo’n rugzakje goed begeleiden en met de ouders daar goed over communiceren.
 
Die tweede lijst hoeft dus niet door iedereen te worden ingevuld.
 
Zoals wij natuurlijk begrijpen is dit voor sommige ouders niet helemaal duidelijk geweest. Zij hebben slechts één vragenlijst ingevuld en de andere mail verwijderd. Dat kan natuurlijk gebeuren en gelukkig kunnen we dat met de herinneringsmail herstellen.
 
Vandaag heeft iedereen die de algemene vragenlijst nog niet heeft ingevuld een mail gehad waarin wordt gevraagd dit alsnog te doen. Deze kunt u dus nog steeds invullen.
Ook hebben alle ouders die de vragenlijst over de rugzak niet hebben ingevuld een herinneringsmail gekregen. Voor deze laatste geldt:
Als uw kind een rugzak heeft vult u de lijst in. Als uw kind geen rugzak heeft, dan doet u dat niet.
 
 
Het kan zijn dat u de mail of mails niet heeft gekregen. De mail zou dan in uw spambox of junkmailbox terecht kunnen zijn gekomen. Als u uw beveiliging hoog heeft ingesteld gebeurt dat soms. Ze staan daar dan nog in en als u deze verplaatst naar uw POSTVAK IN kunt u de vragenlijsten gewoon openen en kunt u de lijst ook gewoon nog invullen.
Het kan ook zijn dat we niet uw juiste mailadres hebben. In dat laatste geval kunnen we uw mailadres niet nog toevoegen aan de uitnodigingenlijst. U kunt dan de vragenlijst(en) niet meer invullen.
 
We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ouders de lijst of lijsten invullen. Hoe meer ouders dat doen, hoe beter wij weten wat u vindt en hoe beter we daar dan weer mee aan het werk kunnen.
 
KONINGSSPELEN
Spelen voor de Koning
HOORN, 15 april 2013 -
Op vrijdag 26 april doen we met onze school mee aan de koningsspelen. Op deze dag mogen alle kinderen verkleed komen. Het lijkt ons leuk als alle kinderen verkleed komen als prins of prinses, of als koning of koningin. Maar een leuke oranje, rode, witte of blauwe outfit kan natuurlijk ook prima. Als we er allemaal maar lekker gezellig uitzien deze dag!

Hieronder vindt u meer informatie over welke activiteiten er worden georganiseerd.
 • Tijdens deze bijzondere dag zal er door de groepen een koningsontbijt, koningsbrunch of koningslunch genuttigd worden dat gesponsord wordt door Vomar Kersenboogerd in Hoorn.
 • De kinderen uit de Tijgers, Pauwen, Deugnieten, Toekans, Leeuwen, Orka’s en Kameleons zijn verzamelen deze dag bij zwembad ‘De Waterhoorn’, waar vanaf 8.30u toezicht is door leerkrachten van ‘De Wissel’. Zij zullen daar tot 10.00u mogen zwemmen in het recreatieve deel van het zwembad, waarna ze naar school lopen onder begeleiding van de leerkrachten.
 • De kinderen die met het leerlingenvervoer naar school komen, zullen daar worden afgezet vanaf 8.30u, alwaar de leerkrachten van de bovenbouw deze kinderen zullen opvangen.
 • Met het leerlingenvervoer is afgesproken dat deze kinderen daar zullen worden afgezet. Vanaf 8.30u zijn de leerkrachten van de bovenbouw aanwezig om ze daar op te vangen.
 • Voor de kinderen uit de onderbouw en middenbouw worden spelletjes en sport-workshops rondom de school georganiseerd.
 • De schooltijden zijn op deze dag net als andere dagen en het is de bedoeling dat u uw kind gewoon eten en drinken meegeeft.
 • Voor de begeleiding van de spelletjes zijn wij wel op zoek naar ouders die het leuk zouden vinden om te komen helpen. U kunt zich als hulpouder opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij l.hanraads@dewissel-hoorn.nl U zal dan binnenkort bericht krijgen over uw taken als hulpouder.
 
SMARTPHONES OP SCHOOL
Sociale veiligheid in het geding


HOORN, 22 maart 2013 - In de afgelopen tijd hebben zich in en rond de school gevallen voorgedaan van plaag- en/of pestgedrag via de sociale media en mobiele telefoons.
Mobiele telefoons en vooral de smartphone variant bieden de gebruiker de mogelijkheid om razendsnel via de telefoonlijn of via het internet op sociale media met elkaar te communiceren. Prachtig natuurlijk; we begrijpen heel goed dat die telefoon belangrijk is voor de communicatie tussen kind en ouder, maar helaas schuilt in die snelheid ook een gevaar.

Een foto of een filmpje is namelijk zo gemaakt en voor je er eigenlijk goed over hebt nagedacht heb je de informatie al verspreid onder je vrienden en vaak ook onder heel veel anderen. Dit kan de sociale veiligheid van kinderen, ouders en leerkrachten in gevaar brengen en daar moeten we heel voorzichtig mee zijn.

Een eerste stap bij problemen op dit gebied is natuurlijk voorlichten. We moeten kinderen leren hoe ze de sociale media goed kunnen gebruiken en hen waarschuwen voor de eventuele gevaren die om de hoek liggen. We zijn dan ook in gesprek met bijvoorbeeld de GGD en andere partijen om ons te helpen bij het op de juiste manier voorlichten en informeren van kinderen op dit gebied.Een tweede stap echter is nog eens kritisch kijken naar de afspraken die we over het gebruik van mobiele telefoons en de smartphone variant in school hebben gemaakt. Op zich zijn die helemaal niet verkeerd, maar er blijft eenvoudigweg teveel ruimte over voor kinderen om met de telefoon dingen te doen die we liever niet willen.

We hebben dan ook de regels stevig aangepast. Vanaf dinsdag 26 maart gelden de volgende regels met betrekking tot het gebruik van mobiele apparatuur door kinderen in en om de school:
 • Binnen de hekken van school is het gebruik van mobiele telefoons door onze leerlingen NIET toegestaan. Telefoons blijven voor en na schooltijd in de tas of jaszak. Wanneer de telefoons worden gebruikt om ouders in te lichten over het verloop van de reis naar en van school, kunnen kinderen ouders voor het hek laten weten dat zij veilig zijn aangekomen of vertrekken.
   
 • Leerlingen leveren bij binnenkomst in de klas direct hun mobiele telefoons in bij de leerkracht. Deze bewaart de telefoon in een la van het bureau. Aan het einde van de dag krijgen de kinderen hun telefoon weer terug. De telefoon blijft uit tot het moment dat de kinderen het schoolplein hebben verlaten.
Wanneer een kind zich niet aan deze afspraken houdt, zal hij of zij de telefoon moeten inleveren. De leerkracht licht hierover de ouders in en levert de telefoon af bij de adjunct-directeur, dhr. Mark Leek.
Een van de ouders kan de telefoon daar weer komen ophalen. De adjunct-directeur zal de ouder dan de telefoon overhandigen en afspreken wat de consequenties zullen zijn bij herhaling.

We begrijpen natuurlijk goed dat dit vervelend is. Uw kind is even niet bereikbaar en u moet naar de school komen om de telefoon weer op te halen. We zijn echter van mening dat de sociale veiligheid van iedereen op school een groot goed is dat we die door het gebruik van sociale media niet in gevaar willen brengen. Strenge regels zijn wat ons betreft daarom om zijn plaats.

De directie
 
SCHOOLPROJECT 'LEKKER FIT'
Bewegen en gezonde voeding centraal


HOORN, 21 maart 2013 - Een plein vol leerlingen van onze school; in beweging onder leiding van juf Annette Vogelsang, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Gedurende twee weken besteden we in de school aandacht aan bewegen en aan gezonde voeding.
Naast lekker bewegen - en zo af en toe speciaal bewegen onder leiding van het Sportopbouwwerk - is een diëtiste van de Omring op de school aanwezig voor het geven van lessen over gezonde voeding.
Vanwege de kou was lekker bewegen afgelopen maandag zeer welkom. Alle kinderen stonden op het plein en met een gezellig muziekje er bij kon iedereen even lekker fit worden. Nadat de kinderen klaar waren op het plein kregen ze een appel of een banaan mee en ging onze fitte school van start.PASSEND ONDERWIJS
Wat betekent de nieuwe wet voor kinderen en ouders?


HOORN, 31 januari 2013 - Op 1 augustus 2014 treedt de nieuwe Wet op Passend Onderwijs in werking. Vanaf dat moment zijn alle scholen in Nederland (basis- en voortgezet onderwijs) een passend onderwijsaanbod te bieden aan alle kinderen. Als ze dat niet kunnen zijn scholen verplicht er zelf voor te zorgen dat het kind dit op een andere manier wel krijgt.

leder kind heeft recht op onderwijs dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen. Kort gezegd is dat de gedachte achter de nieuwe wet Passend Onderwijs die in het schooljaar 2014-2015 wordt ingevoerd.
Wat betekent dit in de praktijk? Wat merkt u daarvan, als ouders of verzorgers?

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben de drie samenwerkingsverbanden in onze regio een folder uitgebracht. In deze folder willen zij u graag laten kennismaken met de gevolgen van de nieuwe wet. In feite komt het erop neer dat elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft en dat ouders niet in de kou staan bij het vinden van de juiste school.

U vindt de folder HIER.


 

OPEN DAGEN 2013
Op zoek naar een nieuwe school


HOORN, 18 januari 2013 - Vlak na de kerstvakantie zijn de kinderen van de eindgroepen begonnen aan de Cito-toetsen. Deze toetsen laten zien tot hoever de kinderen zijn gekomen op de vakken lezen, rekenen, spelling en woordenschat. In de periode voorafgaand aan de kerstvakantie hebben we een nieuw psychologisch onderzoek en twee gedragsvragenlijsten afgenomen (Een lijst ingevuld door het kind zelf en een lijst ingevuld door de leerkracht.)
 
De resultaten van al deze onderzoeken en de ervaringen die we in de afgelopen jaren met de kinderen hebben opgedaan, zijn van belang voor de schoolverlatersbesprekingen die deze maand in de school zullen worden gehouden. We hebben dan alle informatie beschikbaar die nodig is om een goed schooladvies voor het (speciaal) voortgezet onderwijs te kunnen formuleren.
 
In oktober hebben nog eens het ontwikkelingsperspectief besproken en bekeken met u of we nog op die route zitten. In sommige gevallen valt het advies nog ietsje beter uit dan het uitstroomprofiel. In een heel enkel geval valt het advies een niveau lager uit. Al met al betekent het definitief schooladvies voor ouders en kinderen dat zij op zoek gaan naar een nieuwe school. In de maanden januari en februari houden de meeste scholengemeenschappen hun open dagen. Ook het OPDC en De Praktijkschool Westfriesland houden een open dag.

Hieronder vindt u een overzichtje van de tot nu toe bekende data en tijden:
OPEN DAGEN 2013

EEN NIEUW JAAR
De allerbeste wensen voor 2013!


HOORN, 14 januari 2013 - Na een heerlijke kerstvakantie zijn we alweer ruim een week aan het genieten van het nieuwe jaar. Vanaf deze plaatst wensen we alle ouders en kinderen natuurlijk een heel goed, gezellig en vooral gezond 2013 toe.
In de school zijn de kinderen deze week - de kinderen van de eindgroepen al een weekje eerder - begonnen met hun goede voornemen 'heel erg goed mijn best doen'. In het computerlokaal staan namelijk de halfjaarlijkse toetsen voor ze klaar.

Op het gebied van lezen, rekenen, spelling en woordenschat worden de kinderen getoetst op hun vorderingen. Tijdens de komende oudergesprekken zullen we samen met het u reeds bekende ontwikkelingsperspectief (OPP), de resultaten met u bespreken.
We hopen natuurlijk dat alle kinderen goed vooruit zijn gegaan. In de tijd die volgt zullen we een zo goed mogelijk onderwijsprogramma samenstellen, zodat we uw kind ook naar het einde van het schooljaar toe weer een stap of een stapje vooruit kunnen laten zetten.
 

KERST VIEREN OP DE WISSEL
Voorbereidingen in volle gang


HOORN, 07 december 2012 - Op donderdag 20 december vieren we kerst op school. De groepen Eekhoorns, Kikkers, Egels, Vissen, Giraffen, Vlinders, Dolfijnen, Flamingo’s, Tijgers en Pinguins organiseren met elkaar een viering in de aula van onze school.
Deze viering zal plaats vinden tussen 9.00 en 10.00 uur. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Aansluitend aan de vieringen gaan de kinderen terug naar de klas. Ook daar bent u van harte welkom; we drinken dan in het bijzijn van de kinderen gezamenlijk lekker een kopje koffie of thee.

De Deugnieten, Pauwen, Leeuwen, Toekans, Kameleons, Orka’s en Papegaaien vieren hun kerstfeest in de eigen klas. Voor de kerstlunch wordt er van de ouders een kleine culinaire bijdrage gevraagd. Meer informatie over het kerstfeest vindt u in de brief die uw kind vandaag meekrijgt.

Natuurlijk ondersteunen we ook dit jaar met Kerst weer een goed doel.
Omdat het ons vorig jaar zo goed bevallen is om niet om geld, maar om producten te vragen - in moeilijke tijden hebben wij ook eenvoudigweg wat minder te besteden - is er is er door de kerstcommissie voor gekozen om als school mee te doen aan de 'Kerstactie West-Friesland'.

Kerstactie Westfriesland wil de gezinnen die tegen de armoedegrens aan leven of die afhankelijk zijn van de voedselbank, rond de feestdagen een Kerstpakket met levensmiddelen aanbieden. En wij gaan op de Wissel helpen om een beetje van de inhoud voor deze pakketten te verzamelen. We willen u dan ook vragen om - als u ze kunt missen - houdbare producten met uw kind mee naar school te geven.

De kinderen kunnen producten zoals bv rijst, pasta, soep, maar ook servetten en kaarsen meenemen naar school. Deze producten worden op 20 december aangeboden aan de Kerstactie West-Friesland. Wij hopen dat natuurlijk er veel wordt meegebracht en we bedanken u alvast voor uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.stichtingkerstactiewestfriesland.nl
 

KINDERBOEKENWEEK
Afsluiting zeer Succesvol


HOORN, 29 oktober 2012 - De afsluiting van de Kinderboekenweek op de Open avond van afgelopen 12 oktober was een groot succes. De avond is druk bezocht door kinderen, ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden die de school en het werk van de kinderen kwamen bekijken.
Voor het eerst dit jaar werd er een boekenmarkt gehouden op deze avond. Er zijn meer dan 450 kinderboeken verkocht! Dit betekent dat er voor meer dan €225,- aan nieuwe kinderboeken zal worden gekocht voor onze eigen schoolbibliotheek. We willen u allen bedanken voor uw bijdrage!

Het allerbelangrijkste isnatuurlijk dat we hebben gezien dat er op deze avond heel veel kinderen naar huis zijn gegaan met een leuk, spannend of interessant ‘nieuw’ boek om ook thuis lekker te lezen. Hier zijn wij als school erg blij mee, want veel lezen doet ertoe!

Later dit jaar zal er nog een informatieavond worden gehouden voor ouders over thuis lezen met je kind. Meer informatie volgt ter zijner tijd.

KINDERBOEKENWEEK
Afsluiting met Open Avond.


HOORN, 11 oktober 2012 - De afgelopen 2 weken hebben we in de school hard gewerkt aan de Kinderboekenweek. Veel gelezen, veel voorgelezen, veel leuke dingen gedaan met boeken, veel lezen beleefd en veel boeken gepromoot. We hebben weer eens ervaren dat Lezen Gewoon HEEL LEUK IS!!!Komende vrijdagavond willen u we graag laten zien en beleven hoe leuk we het afgelopen weken hebben gehad. We houden daarom onze jaarlijkse Open Avond een paar weekjes later. Aanstaande vrijdag is het dan eindelijk zover:
De school is geopend vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur. In iedere groep zal te zien zijn hoe er gewerkt is rondom de Kinderboekenweek. Alle ouders, broers, zussen, opa's, oma's, tante's, oom's, vrienden en vriendinnen zijn welkom deze avond. Wij rekenen op uw komst!


 
Op de open avond zal er een boekenmarkt worden gehouden in de aula. Voor €0,50 kunnen kinderen een boek komen uitzoeken. U kunt hier ook nog boeken voor doneren deze week!
 
Vriendelijke groeten,
team de Wissel
 

KINDERPOSTZEGELACTIE 2012
Met een bijzonder tintje voor de school.


HOORN, 21 september 2012 - Natuurlijk doen we op de Wissel ook dit jaar weer mee aan de Kinderpostzegelactie 2012. Een beetje anders dan anders, dat wel. Doordat de kinderen van de eindgroepen volgende week op schoolkamp zijn kunnen zij niet langs de deuren om kaarten en postzegels te verkopen. Daarom doen dit jaar de voor-eindgroepen dat. En dat kwam mooi uit, want voor de school heeft de Kinderpostzegelactie dit jaar wel een heel speciaal tintje.
 
De Stichting Kinderpostzegels steunt elk jaar honderden projecten voor kinderen in Nederland en in het buitenland. In Nederland hebben die projecten meestal te maken met vier dingen: pleegkinderen, vluchtelingkinderen, leerlingen die op school extra aandacht nodig hebben en het voorkomen van kindermishandeling.
 
Dit jaar heeft de stichting o.a. pleegzorgboerderij Berakha in Twisk uitgekozen. Daar kan van het geld van de kinderpostzegels een nieuwe keuken worden betaald.
En laat op die boerderij nou net Daimy uit de Deugnieten wonen.
 


Daimy is door de Stichting Kinderpostzegels uitgeroepen tot ambassadrice van de Kinderpostzegels. En dus doet ze allerlei dingen om er voor te zorgen dat de kinderpostzegels in de publiciteit komen.
 
Zoals u wellicht weet heeft dit jaar prins Willem Alexander een fotoserie van zijn dochters gemaakt voor de kinderpostzegels van 2012. Hiermee treedt de Prins in de voetsporen van zijn vader, die 40 jaar geleden foto´s maakte van zijn drie zonen voor de kinderpostzegels van dat jaar.
En volgende week mag Daimy naar de prins om hem de aller-allereerste kinderpostzegels van 2012 te verkopen. Daimy vindt het allemaal erg spannend: “Ik ken hem alleen van tv. Ik ben benieuwd hoe hij in het echt is!”
 
   In het jeugdjournaal, in de Kidsweek, op de website van de
   kinderpostzegels… Op allerlei plekken wordt reclame gemaakt voor de
   verkoop en op al die plekken is Daimy aanwezig. Via onderstaande link
   kunt u een leuk filmpje vinden over Daimy en de actie. (U kunt ook op
   het plaatje van Daimy hiernaast klikken).
 
 
We hopen natuurlijk dat u allemaal weer veel postzegels en kaarten aan de deur gaat kopen. Voor kinderen die het – net als Daimy – wat moeilijker hebben in dit leven, levert dat soms net weer dat beetje meer op. We hopen op uw bijdrage.
 
http://klassetv.nl/pakket/kinderpostzegelactie2012
 
NIEUWE DIRECTEUR

HOORN, 6 september 2012 - Sinds 1 september ben ik de nieuwe directeur van de Wissel en ik stel me graag op de website van onze school aan u voor.

Mijn naam is Sonja Rienks. Ik ben mijn loopbaan in 1979 begonnen als juf en heb dat met veel plezier 10 jaar gedaan. Daarna heb ik de bestuurlijke kant van het onderwijs verkend als hoofd onderwijs in het stadsdeel Westerpark in Amsterdam en als bovenschools directeur. De laatste jaren heb ik een onderwijsbureau gehad en veel (interim)opdrachten uitgevoerd in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.
Ik vind het heerlijk dat ik nu weer een ‘eigen’ school heb en dat we samen met elkaar de Wissel verder kunnen ontwikkelen.

Het is belangrijk dat er tussen de ouders en de school een goede samenwerking bestaat, daar vaart uw kind wel bij!
Ik hoop u dan ook binnenkort te kunnen begroeten op het schoolplein, de ouderraad, medezeggenschapsraad of misschien op de informatieavond.

Als u vragen heeft over uw kind of zaken op school, dan kunt deze aan de groepsleerkracht stellen. Schroom niet, als uw vragen over het beleid en/of de organisatie van de school gaan, om over de drempel van de directiekamer(s) heen te stappen.
Wij beantwoorden uw vragen graag.

Juf Sonja Rienks
 
Kalender
18augustus2014
Weer naar school