SBO De Wissel Hoorn
 

SWPBS
De Wissel werkt met SWPBS aan een positieve, voorspelbare en gezonde leeromgeving. Dit voorkomt gedragsproblemen en maakt leerprocessen effectiever.
Meer informatie over hoe we samen met leerkrachten, leerlingen én ouders PBS in de school brengen vindt u hier: SWPBS op De Wissel

 Vanaf deze plaats wensen we alle kinderen, hun ouders en familie, teamleden en alle collega's op andere scholen de allerbeste wensen voor 2019. Dat al je wensen maar uit mogen komen.
Voor de school wensen we natuurlijk een goed vervolg van het schooljaar. We zijn goed gestart en we hopen dat we op dezelfde voet het jaar kunnen afmaken. We hopen daar dan ook zo weinig mogelijk zieke leerkrachten en zoveel mogelijk invallers bij. Dat zou mooi zijn. We zullen zien.
Wij gaan in elk geval ons best weer doen om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen.
 

Werk aan de website
In de afgelopen weken hebben we vanuit alle groepen en vanuit de school intensief gebruik gemaakt van het ouderportaal. En we weten natuurlijk niet hoe het u is vergaan, maar wíj zijn er zeer enthousiast over. Er is nog maar een klein groepje ouders dat nog geen gebruik maakt van het ouderportaal. Soms is dat gewoon nog niet gelukt. En sommige ouders hebben geen stabiele internetverbinding en dan werkt het niet goed.
Juf Corinne heeft er de afgelopen tijd alles aan gedaan om zoveel mogelijk ouders online te krijgen en dat is dus zeer goed gelukt. We bereiken op deze manier veel meer ouders dan we ooit deden met de Wisselwerking. Daarvan stuurden we er steeds 300 weg, maar er werden er maar zo'n 190 geopend. Ons bereik is dus behoorlijk gegroeid. En dat is waardevol! Hoe beter we ouders bereiken, hoe beter we communiceren en hoe beter we van elkaar op de hoogte zijn en dat helpt enorm.

Nu het zo goed gelukt is om ouders op het ouderportaal te krijgen, is ook duidelijk geworden dat veel ouders voor de communicatie met de school gebruik maken van de telefoon en de tablet. Op de telefoon doet onze website het al heel goed, maar voor de tablet is deze niet goed passend. Om dat voor elkaar te krijgen is een zogenaamde responsieve website nodig. Hieraan wordt op dit moment door de bouwer van Basisonline hard gewerkt.

Als de site klaar is hebben we voortaan een website die op de computer, op de telefoon én op de tablet doet wat wij willen. Dat is mooi.
Het betekent wel dat het vertrouwde - en natuurlijk ook wel ouderwetse - schoolbordthema gaat verdwijnen. De website krijgt een wat moderner uiterlijk.
Zoals u al hebt gezien zijn het ouderportaal en de webiste met elkaar verbonden. Nieuwsberichten die we in het ouderportaal plaatsen, komen ook op de webiste terecht. De jaarkalender kunt u ook aan beide kanten lezen. 
We zullen proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat we u van het ouderportaal naar de website sturen en weer terug. De webiste zal vooral een plaats zijn waar u veel informatie óók vindt en waar u soms wat gemakkelijker dan op uw telefoon documenten kunt lezen. De site is natuurlijk ook de plek waar (nieuwe) ouders en professionals meer te weten kunnen komen over onze school.

Voorlopig heeft de website een mooi winters uiterlijk. Buiten is het nog een graadje of 8 en waait de wind om het huis, maar we hopen natuurlijk op een mooie witte winter. Als de website klaar is en we gaan omschakelen zullen we u hiervan via het ouderportaal op de hoogte stellen.


 
SINTERKLAASFEEST op DE WISSEL
Sinterklaas bracht op 4 december een bezoek aan de school. We waren natuurlijk allemaal vol spanning over de vraag of hij wel zou komen. Immers, hij kwam al jaren op de woensdag voor zijn verjaardag. Dit schooljaar kon dat natuurlijk niet vanwege de Vierdaagse Schoolweek. We hoopten allemaal dat Sinterklaas dat goed begrepen had.

En dat was gelukkig zo. Natuurlijk. Sinterklaas weet immers alles! 
Na hard en mooi te hebben gezongen kwam de sint met twee pieten op school. En Sinterklaas kwam op de motor, rechtstreeks vanuit Koog aan de Zaan. Voor het paard natuurlijk wat ver en met de file per auto ook gewoon niet handig. Dus met de motor; lekker tussen de file door. Met zijn mijter op het hoofd, waarover Sinterklaas zei dat die net zo veilig is als een valhelm. Gelukkig maar!Na de aankomst vierde hij zijn verjaardag met de groepen van domein 1 en de Bijen in de aula. Het was daar een geweldig feest met optredens van de kinderen. Ook hebben ze heerlijk gedanst. De andere groepen hebben in de klas de surprises uitgepakt. Ook daar was het heel gezellig met aandacht voor de surprises en de rijmen.
Het was een prachtige dag. Dank allemaal voor de bijdrage die iedereen heeft geleverd.
 
Vierdaagse Schoolweek in het Jeugdjournaal
Enige dagen geleden belde een journalist van het AD. Deze had gehoord van onze vierdaagse schoolweek en ze wilde er een stuk over schrijven in de krant. De dagen daarna kregen we steeds een mailtje waarin werd vermeld dat het verhaal steeds langer werd. Vorige week werd een een fotograaf gestuurd omdat het inmiddels zo groot was geworden dat er een foto bij moest worden geplaatst. Vandaag - donderdag 22 november - stond het stuk er eindelijk in, met een mooie grote foto van de Vlinders, de groep van juf Nell.

Het leverde om half 11 een telefoontje van het Jeugdjournaal op. Toen ze het verhaal hadden gehoord van de directeur van de school, wilden ze graag komen voor een reportage. Het werd een drukke, maar erg leuke middag. En het resultaat mag er zijn. Ze hebben er een prachtig filmpje van gemaakt en ons verhaal komt mooi en duidelijk over.

Hieronder de link naar het filmpje op de site van het jeugdjournaal. Daar heeft u het beste beeld. Het item over De Wissel begint na 7 minuten en 46 seconden. https://jeugdjournaal.nl/uitzending/37770-avondjournaal.html

Hieronder een wat minder goede versie van de uitzending, opgenomen met een iPhone.


Gratis nieuwe kinderboeken voor de schoolbibliotheek
Dagelijks rijden vele taxi's een deel van onze leerlingen van en naar school. Zij rijden heel wat kilometers en moeten dus regelmatig tanken. Soms is er bij een tankstation een leuke actie! Zo ook de afgelopen periode: sparen voor kinderboeken.

Taxi Kaijer heeft op deze manier ook dit schooljaar weer vele kinderboeken bij elkaar gespaard.
Vandaag heeft Kees Sijm van Taxi Kaijer een hele stapel kinderboeken aan juf Sumathy overhandigd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Juf Sumathy zet ze in de bibliotheek zodat vele kinderen de boeken kunnen lezen. Taxi Kaijer, bedankt voor dit leuke gebaar!! 


 
Hoe was het ook alweer?
Voor schooltijd:
Al is het schooljaar al weer enige weken onderweg, er zijn dingen die toch nog even moeten wennen. Zo is de afspraak dat de kinderen van Domein 3; de Deugnieten, Pythons, Orka’s en Tijgers, vóór schooltijd direct naar het achterplein gaan en daar kunnen spelen tot de bel gaat. Op deze manier spreiden we het aantal kinderen op het schoolplein maar vooral ook de drukte bij de ingangen.
 
De afgelopen weken zien we een heel aantal kinderen dat al rond 8.00 uur op school is. Om 8.30 uur komt de pleinwacht pas naar buiten. Kinderen die eerder zijn, zijn zonder toezicht voor de school en dat vinden wij niet veilig. We willen u vragen om uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan. 

Na schooltijd:
Een heel aantal kinderen komt op de fiets naar school. Dat juichen wij alleen maar toe! Het is gezond en beter voor het milieu. De afspraak is dat de kinderen op het schoolplein en op het weggetje voor de school, naast hun fiets lopen. Er staan diverse leerkrachten die hier op letten. Ook is er een collega is die er voor zorgt dat de kinderen die op de fiets komen helpt met oversteken. We hebben de kinderen geleerd dat ze wachten voor de pylonen tot de leerkracht zegt dat het veilig kan oversteken. We gaan er van uit dat u dit ook doet en op die manier het goede voorbeeld geeft. We hebben namelijk hetzelfde doel: de kinderen veilig naar huis laten gaan. Alvast bedankt!!
 
Schoolverlaters- en leerlingbesprekingen
Zoals u in het jaaroverzicht heeft kunnen zien staan er in ook in het nieuwe schooljaar weer
leerlingbesprekingen en besprekingen over de schoolverlaters gepland. We doen dit in week 40, 41 en 42 en in week 4 tot en met 7 van het nieuwe jaar. Tijdens deze besprekingen worden alle leerlingen individueel besproken door de leerkracht, de IB’er en eventueel met andere ondersteuners.
In de leerlingbespreking wordt ook het ontwikkelingsperspectief (OPP) bijgewerkt en eventueel
wordt het uitstroomprofiel aangepast. In de schoolverlatersbespreking – alleen voor de eindgroepen – wordt gekeken naar de CITO-scores en gesproken over de vraag of we nog steeds op de goede weg zitten met betrekking tot het vastgestelde uitstroomprofiel.U begrijpt dat dit intensieve besprekingen zijn; we hebben dan ook een hele dag nodig om alle kinderen in een groep te kunnen bespreken. Tijdens de groepsbespreking van hun groep zijn de kinderen daarom vrij. Bij het inplannen van voldoende onderwijstijd voor de kinderen in dit schooljaar hebben we daar natuurlijk reeds rekening mee gehouden.
 
Hieronder vindt u het overzicht voor oktober en van januari/februari. Uw kind wordt op de dag van de groepsbespreking niet op school verwacht. Mocht u dit onverhoopt voor problemen stellen, dan kan uw kind natuurlijk gewoon die dag naar school. Hij of zij zal dan worden opgevangen in de verdeelgroep.
Hoe goed we ook plannen, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin we toch weer een wijziging moeten doorvoeren. Houdt hiervoor de Wisselwerking en Basisonline Ouderportaal in de gaten.
 
Oktober Januari / Februari
    Vrijdag 25 januari Pythons
       
Maandag 1 oktober Pythons Maandag 28 januari  
Dinsdag 2 oktober Orka’s Dinsdag 29 januari Tijgers
Dolfijnen
Woensdag 3 oktober   Woensdag 30 januari  
Donderdag 4 oktober Tijgers Donderdag 31 januari Orka’s
Vrijdag 5 oktober Dolfijnen Vrijdag 1 februari  
       
Maandag 8 oktober Vlinders
Bijen
Maandag 4 februari Bijen
Dinsdag 9 oktober Koala’s Dinsdag 5 februari Kangoeroes
Woensdag 10 oktober   Woensdag 6 februari  
Donderdag 11 oktober Toekans
Panda’s
Donderdag 7 februari  
Vrijdag 12 oktober   Vrijdag 8 februari Vlinders
Koala’s
       
Maandag 15 oktober Uilen Maandag 11 februari Uilen
Dinsdag 16 oktober Vissen Dinsdag 12 februari Panda’s
Toekans
Woensdag 17 oktober   Woensdag 13 februari  
Donderdag 18 oktober Deugnieten Donderdag 14 februari Vissen
Vrijdag 19 oktober Kangoeroes
 
Vrijdag 15 februari Deugnieten
 
NH Nieuws besteed aandacht aan de vierdaagse schoolweek

HOORN - Leerlingen van basisschool (voor speciaal onderwijs) De Wissel gaan voortaan nog maar vier dagen naar school. Op de woensdagen zijn ze vrij. Directeur Mark Leek denkt dat het voor de meeste leerlingen een grote verbetering is: "Anders zouden we dit niet doen."

De school heeft een hoog percentage ziekteverzuim. Veel leerlingen raken gedurende de week overprikkeld en blijven dan een dag thuis. "Wat we zien is dat het weekend te laat komt of te kort is. Door midden in de week een rustpunt in te bouwen, hopen we dat de kinderen vaker met z'n allen aanwezig zullen zijn", vertelt Leek. 

Uitgeruste kinderen
Hij verwacht ook dat de prestaties omhoog zullen gaan. "Uitgeruste kinderen kunnen ook beter leren." De leerkrachten blijven wel gewoon op de woensdag naar school komen. Ze hebben dus extra tijd om de lessen voor te bereiden. 

De Wissel kreeg toestemming van het ministerie van onderwijs voor de vierdaagse week, omdat de school in de categorie regelluwe scholen valt. 

Ouders
De meeste ouders zijn enthousiast over de kortere schoolweek, maar sommigen zijn sceptisch en verwachten problemen als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij een aantal ouders speelt ook het opvangprobleem op de woensdag.

Vooralsnog gaat het om een pilot. Twee onderzoeksbureaus gaan kijken wat de effecten zullen zijn. Als de prestaties van de kinderen teruglopen, kan de school weer overgaan op de vijfdaagse schoolweek. 

Via deze link komt u op de site van NH Nieuws. Daar kunt u het filmpje bekijken.


Welkom terug
En daar zijn we weer. Terug van hopelijk een heerlijke vakantie. Aan het weer kan het bijna niet gelegen hebben.
Afgelopen dagen zijn de medewerkers van De Wissel druk bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. de groepen zijn ingericht, de administratie ligt er klaar voor en de school is weer netjes, klaar voor een mooie start van het nieuwe jaar.


Op donderdag heeft het team - onder leiding van twee docenten - gewerkt aan het voorkomen van ongewenst gedrag en aan het voeren van gesprekken met kinderen die boos zijn. Op vrijdag heeft het team met oud-collega Marian van Geffen gewerkt aan de groepsvorming en antwoord en tips gekregen op de en bij de vraag: Hoe laat ik mijn groep vanaf het begin van het jaar zo goed mogelijk draaien.

U ziet, we zijn er klaar voor en we hebben er weer zin in. Dit schooljaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 14.45 uur. De vierdaagse schoolweek gaat van start.!

We wensen u en uw kinderen een heel fijn, gezellig en succesvol schooljaar toe.
 
Een hele fijne vakantie
Vandaag vrijdag 20 juli is de vakantie begonnen. De vooruitzichten zijn prachtig. Het wordt vast een hele mooie zomer.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie. Lekker met elkaar genieten van rust, gezelligheid en vrije tijd.

We hopen u en jullie allemaal gezond weer terug te zien om maandag 3 september 2018


Jaaroverzicht en Schoolgids
Sinds de eerste zomervakantieweek staat het jaaroverzicht voor volgend schooljaar voor de ouders op de website. Ook de schoolgids voor het volgende schooljaar is gereed. U kunt beide nu al downloaden.
Zoals u weet krijgen alleen de nieuwe ouders het jaaroverzicht op papier uitgereikt. Alle andere ouders kunnen het als vanouds weer van de website afhalen. De schoolgids krijgt niemand op papier. 

U vindt beide documenten onder:
INFO>Overzichten en Roosters>Jaaroverzicht ouders 2018-2019. U kunt ook hier klikken: >>>>
INFO>Documenten>Schoolgids schooljaar 2018-2019. U kunt ook hier klikken: >>>>

De school wordt gesloopt.
Is hotel de Wissel de oplossing? En hoe loopt de inspectie af?
Een directeur, een beroemde rapper, een sjeik en het keukenpersoneel? Wie zorgt voor een goede afloop?

Cinema Oostereiland, 16 juli 2018, alleen voor genodigden.Hotel De Wissel,
eindfilm van de schoolverlaters in het schooljaar 2017-2018

 

Schoolreis Drievliet valt in het water
Helaas is er tijdens het schoolreisje naar Drievliet zoveel water naar beneden gekomen, dat we genoodzaakt zijn het schoolreisje af te breken en terug te keren naar school. De kinderen zijn allemaal vrijwel doorweekt en we vinden het onverantwoord om te blijven. De bussen zijn om half 1 vertrokken vanuit Den Haag en de verwachting is dat de kinderen rond 14:00 uur op school zullen arriveren.

Vanaf dan geldt het volgende: 
 • Als het u lukt, mag u uw kind om 14:00 uur ophalen en lekker meenemen naar huis. Opwarmen en droge kleren aan;
 • U kunt uw kind verder op elk moment van de middag bij school komen ophalen;
 • Mocht het u helemaal niet lukken, dan zorgen wij natuurlijk goed voor uw kind tot u komt halen op de afgesproken tijd.
Voor zover we weten gaat het op de andere schoolreizen goed.

Vanuit de bussen en vanaf de schoolreisjes zullen de leerkrachten updates op Klasbord zetten. Houd deze in de gaten!

 
vierdaagse schoolweek in de media.
Vandaag - woensdag 30 mei - is er in het Noord-Hollands-Dagblad een stuk verschenen over onze vierdaagse schoolweek. Omdat het bijzonder is wat we gaan doen, wil de krant er ook graag aandacht aan besteden. Afgelopen maandag heeft de directeur een verslaggever van het NHD gesproken.
Het is niet ons plan om bewust de media op te zoeken. Zoals u in het stuk in het NHD kunt lezen, blijven we voorzichtig omdat er nu eenmaal ook ouders zijn die het niet een goed idee vinden. 

Vanwege het feit dat het bijzonder is wat we gaan doen en velen met ons snappen dat je met invoering van de vierdaagse schoolweek een aantal problemen waar kinderen tegenaan lopen kunt oplossen, is er veel belangstelling voor het plan.

We houden u zoveel mogelijk op de hoogte.

Op de voorpagina:In Stad en Streek:


Voorstel 4 daagse schoolweek
Op maandag en dinsdag 7 en 8 mei hebben we in school twee ouderavonden georganiseerd om ouders te informeren over onze plannen om volgend jaar te werken met een vierdaagse schoolweek.
Bijna de helft van de ouders is op een van deze twee avonden aanwezig geweest. Zij hebben naar ons voorstel kunnen luisteren en zij hebben er met ons over kunnen discussiëren.
 
Dit betekent dat er ook nog een deel van de ouders is dat de informatie nog niet heeft en er ook nog niet met ons over heeft kunnen spreken.
Op maandagmiddag 14 mei om 15.00 uur en op woensdagmorgen 16 mei om 09.00 uur organiseren we daarom nog twee spreekuren. Op deze momenten kunnen ouders die al zijn geïnformeerd de vragen stellen die nog bij ze leven. Mocht u geen van de twee ouderavonden hebben bijgewoond, dan zijn de spreekuren hét moment om te horen waarom wij dit graag willen en daar kunt u dan de vragen die bij u opkomen direct stellen.
 
Op deze manier zorgen we ervoor dat alle ouders in staat zijn gesteld om de informatie te ontvangen en er iets over te zeggen. Er zijn natuurlijk altijd ouders die er niet zoveel over willen zeggen en dat is natuurlijk prima. Belangrijk is wel dat u voldoende informatie heeft om afgewogen te kunnen stemmen voor of tegen het voorstel.
 
Ons voorstel is:
 • Vanaf het schooljaar 2018-2019 willen we gaan werken met een vierdaagse schoolweek, waarbij de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
  08.45 – 14.45 uur naar school blijven gaan. Op de woensdagochtend is er dan geen school meer.
 • De vierdaagse schoolweek is een pilot binnen het project regelluwe scholen. SBO De Wissel mag binnen dat project afwijken van de regels op de schooltijden.
  De ontwikkelingen zullen door het ministerie van onderwijs worden gevolgd, zolang het project loopt.
 
Op de deze pagina leggen we nog eens uit waarom we dat willen en hier krijgt u informatie over hoe u voor of tegen het voorstel kunt gaan stemmen.

Met vriendelijke groet,
Mark Leek, directeur SBO De Wissel
 
Informatieavond over Schooltijden nieuwe schooljaar
Hierbij nodig ik u van harte uit om aanwezig te zijn bij de informatieavond over ‘veranderingen in de schooltijden op SBO De Wissel vanaf het nieuwe schooljaar’ die we na de meivakantie zullen organiseren.
Voor het volgende schooljaar denken wij na over een nieuwe regeling voor de schooltijden en wij willen hierover natuurlijk eerst met u in gesprek.  

 

De informatieavond wordt gehouden op maandagavond 7 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Voor de ouders die op 7 mei niet aanwezig kunnen zijn, zal er op dinsdag 8 mei een ‘reserve-avond’ worden belegd.
Ook deze wordt gehouden van 19.30 tot 20.30 uur.
 
Op de avond zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
 • Een nieuw model voor de schooltijden op SBO De Wissel;
 • Waarom wij denken dat invoering van dit model het onderwijs op SBO De Wissel én het welbevinden van uw kind kan versterken;
 • Waarom de MR-oudergeleding graag onder de ouders wil peilen of er voldoende draagvlak is om dit model in te voeren;
 • De procedure van de peiling;
 • Wat de voor- en nadelen zijn voor leerlingen, de ouders en het team;
 • Vragen en/of opmerkingen van de ouders/verzorgers.
Op maandag 23 april hebben alle ouders een brief meegekregen met dezelfde informatie en een strookje dat u kunt invullen en weer inleveren op school. Wilt u – voor de meivakantie - het strookje invullen en meegeven aan uw zoon of dochter? Dan weten we of u komt op 7 mei of 8 mei of dat u niet aanwezig zult zijn.

U kunt het strookje ook online invullen. 
 
In de periode na de informatiebijeenkomst volgt verdere informatie en een stemronde, waarin elke ouder de mogelijkheid krijgt om ons te laten weten wat zij van het plan vinden.
 
Met vriendelijke groet, namens het team, de leden van de Medezeggenschapsraad en de ouderraad,
 
Mark Leek
 
 SBO DE WISSEL voert actie en staakt
Vandaag 14 maart deed onze school mee aan de onderwijsstaking die in het primair onderwijs in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht werdgeorganiseerd. Twee van onze groepen (Dolfijnen en Uilen) waren afwezig omdat de leerkrachten zelf staakten en naar Amsterdam waren afgereisd.
De andere groepen en leerkrachten waren er gewoon, maar les werd er niet gegeven. 

In de afgelopen dagen kregen we steeds meer telefoontjes en mails van ouders die solidair wilden zijn met de staking en vroegen of ze hun kind thuis zouden mogen houden. Dat vonden we natuurlijk prima. Het is altijd fijn als ouders achter de school en de leerkrachten staan. In de Deugnieten waren er daardoor maar vijf kinderen.In verschillende klassen is aandacht besteed aan de staking. Het is prachtig om met de kinderen te kunnen praten over het hoe en waarom van de staking en de actie. Duidelijk wordt dan dat kinderen het soms wel lekker vinden als ze thuis zijn doordat er geen invaller is, maar eigenlijk willen ze gewoon heel graag naar school.
In de Tijgers maakte meester Jordy met zijn klas een filmpje in iMovie op de iPad. Leerden ze stiekem toch wat natuurlijk, maar het ging vooral over de staking.

Samen maakten zij het volgende filmpje:De kinderen van de Flamingo's schilderden een duidelijke boodschap en stuurden die met het volgende bericht naar het jeugdjournaal:

Wij zijn groep 8 (Flamingo's) van speciale basisschool de Wissel.
Onze juf is vandaag wel op school, maar toch staken wij!
Want wij zijn bang dat de klassen straks heel groot worden als er niet gebeurt....

We hebben een foto gemaakt om dat aan jullie te laten zien.
Misschien kunnen jullie deze gebruiken in de uitzending.

Groeten van de Flamingo's
Ook de kinderen van de Toekans voerden actie. Zij maakten met elkaar een mooie flyer die ze later uitdeelden.
Er is prachtig op te zien dat die dag in de Toekans geen lessen stonden gepland.
Gisteren kwam opnieuw een filmploeg op school. Dit keer van het programma 'goedemorgen Nederland' dat wordt uitgezonden op NPO1 op de landelijke televisie. De school heeft namelijk de twijfelachtige eer de school te zijn die in de afgelopen periode het vaakst groepen-naar-huis-sturen heeft gemeld op de website http://lerarentekortisnu.nl
Vanmorgen is zo'n veertig seconden aandacht aan de school besteed. Wel met beelden van een andere school erbij, maar dat mag de pret niet drukken. We scoorden landelijke aandacht voor een heel groot probleem: het lerarentekort en daar zijn we heel blij mee.

Het filmpje is terug te zien op de website van de NPO. Het onderwerp over de staking start bij 1.40 min.
https://www.npo.nl/goedemorgen-nederland/14-03-2018/POW_03746632
 
OP=OP
De makers van onderstaand filmpje hebben uitgerekend dat Amsterdam over vijf jaar vijfhonderd leerkrachten te weinig heeft om alle kinderen les te kunnen geven. Dit betekent dat ongeveer 15.000 leerlingen thuis komen te zitten.
Ze hebben er een prachtig, maar ook schokkend filmpje over gemaakt. Want als we niets doen, dan hebben we over vijf jaar echt een probleem. Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland.

Het ministerie verwacht over vijf jaar een tekort van 7378 voltijds leerkrachten. Als je dat vermenigvuldigt met de gemiddelde groepsgrootte van 23 - die natuurlijk niet klopt, maar daar gaan we dan maar van uit - dan hebben over vijf jaar 169.694 kinderen in de basisschoolleeftijd geen juf of meester.
Als ik het zo opschrijf breekt de paniek bij mij uit. Als ik echter beluister hoe men daar in den Haag mee omgaat, dan is daar die paniek echt volledig afwezig. 


Het wordt tijd dat men in Den Haag wakker wordt. Martin Bootsma, leerkracht op een basisschool in Nederland is het zat. Hij schreef deze week een prachtige open brief aan de Kamerleden van de vaste commissie onderwijs. Hieronder vindt u een link naar deze brief. Ik hoop dat u Martin en met Martin in elk geval bijna 170.000 kinderen wilt helpen door deze brief zo breed mogelijk te delen op sociale media. Die steun zou ons zeer, zeer welkom zijn. 

https://meesterlezer.wordpress.com/2018/03/02/open-brief-aan-kamerleden-cie-onderwijs/


 
De Wissel in de media
Afgelopen week is SBO De Wissel regelmatig in het nieuws geweest. Niet met het mooiste nieuws. Het ging over het lerarentekort. Deze week hadden we namelijk maar liefst voor vier groepen geen invallers beschikbaar. Met heel veel scholen in het land melden we dat op de website http://lerarentekortisnu.nl. Op die manier kunnen we inzichtelijk maken hoe ernstig het probleem is.En dat was opgevallen.

Vier groepen zonder leerkracht; een kwart van onze school, dat was voor NH Nieuws (radio en TV) reden om met een filmploeg bij ons langs te komen.

Ze maakten er het volgende mooie item van: 

HOORN - De aanhoudende griepepidemie zorgt op veel basisscholen voor flinke problemen. Steeds meer docenten melden zich ziek en vervangers zijn nauwelijks te vinden. Vooral SBO De Wissel in Hoorn is zwaar getroffen: daar zijn vandaag de leerlingen van vier klassen naar huis gestuurd. Dat is een kwart van de school.

Als docenten zich ziek melden is dat al snel een probleem voor basisscholen, want invallers zijn moeilijk te vinden. "De docenten zijn gewoon op", legt Mark Leek, directeur van SBO De Wissel uit. "Het is onze taak om goed onderwijs te geven, maar dat lukt op deze manier gewoon niet meer. En dat is verschrikkelijk", vindt de directeur van de Hoornse basisschool.  

SBO De Wissel is niet de enige school die kampt met de problemen. Op de site Het Lerarentekort Is Nu wordt geïnventariseerd hoeveel scholen zonder goede vervanging zitten. Op zeker zeven Noord-Hollandse scholen zijn vandaag meerdere klassen naar huis gestuurd.

Opvang
Voor veel ouders is het ziekteverzuim van de leerkrachten een probleem. SBO De Wissel probeert het zo goed mogelijk op te lossen. "We zijn ons er heel erg van bewust dat het erg vervelend is voor de ouders en verzorgers", legt Leek uit. "We zorgen ervoor dat alle kinderen die niet thuis kunnen blijven onderverdeeld worden in andere klassen."

Klik op onderstaande link voor het filmpje.

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/219303/Griepepidemie-legt-Hoornse-basisschool-plat-kwart-leerlingen-naar-huis

Noord-Hollands Dagblad
Het nieuwsitem van NH Nieuws was weer opgevallen bij het Noord-Hollands Dagblad. Zij belden ons de volgende morgen voor een interview. OP woensdag 7 februari stond onderstaande stuk in de krant.Radio Bontekoe
Het stukje in de krant zorgde er vervolgens weer voor dat Radio Bontekoe een afspraak wilde maken. Woensdag aan het einde van de middag mocht de directeur van De Wissel daar een lang interview hebben met de presentator van de online radio-zender. Het interview wordt morgenochtend uitgezonden en zaterdag herhaald. Het is te vinden op de website van Radio Bontekoe: https://www.radiobontekoe.nl/pg-31212-7-103514/pagina/luister_on_demand.html

 
Invalproblematiek
U heeft het natuurlijk allemaal al lang begrepen, maar ik wil er op deze plek toch nog graag iets over zeggen.
Er zijn geen invallers!

We kunnen het helaas niet mooier maken dan het is. Het probleem speelt Nederland-breed en het zorgt ervoor dat veel kinderen in Nederland op dit moment niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. De grootste invalpoule van Nederland bijvoorbeeld (Voor de regio Brabant, Zeeland en Limburg ) is sinds oktober leeg.
Het is ook niet voor niets dat we we al twee keer het werk hebben neergelegd. Helaas volgt er tot op heden geen enkele reactie vanuit Den Haag. We kunnen ook niet echt verwachten dat zij daar in staat zijn om een blik invallers open te maken. Het is echter van groot belang om nu de juiste stappen te zetten, omdat anders het probleem in de toekomst nog groter wordt.

Op dit moment is er naast de 'reguliere' ziektegevallen als gevolg van de griepepidemie die heerst, ook een aantal collega's die regelmatig of zelfs langdurig zijn uitgevallen. Daarvoor hebben we dus geen oplossing. Voor een invalklus in onze school van twee en een halve dag die wij in september al hadden, hebben we bijvoorbeeld pas in december een invaller gevonden. Dat duurt erg lang. En geen invallers betekent gewoon geen leerkracht voor de klas. 
En geen leerkracht voor de klas betekent dat we u laten weten dat dit de situatie is en u de keuze kunt maken om uw kind wel of niet naar school te sturen.

Zoals u weet is uw kind altijd van harte welkom. Maar net zo goed als thuis zijn voor u een probleem is, is het verdelen van 1 of meer kinderen een probleem voor de groep die dit kind erbij krijgt. De groepen zitten vol en we hebben niet voor niets een maximum gesteld aan het aantal kinderen in de klas. Op die manier heeft verdelen ook altijd effect op de ontvangende groep, die daardoor ook minder effectief draait.

U begrijpt vast ons dilemma, maar dat u daar wellicht ontevreden over bent, dat begrijpen wij natuurlijk goed.

Met u daarover communiceren en elkaar prima begrijpen lost het probleem echter niet op.
Wij blijven daarom zo goed mogelijk proberen om kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Mevrouw Esthel Schneiders die deze taak in onze school heeft, heeft daar een bijna volledige weektaak aan.
 • Door continue te blijven zoeken naar invallers;
 • Door een onderwijsassistent de groep te laten doen, als niet alle kinderen naar school komen;
 • Door een IB'er voor de klas te zetten (Zoals we volgende week vrijdag weer een dagje doen);
 • Door een andere groep vrij te geven en de leerkracht van die groep de vervanging van de groep van de zieke of afwezige leerkracht te laten doen;
 • Door kinderen soms toch te verdelen in de school;
Helaas betekent dit op dit moment toch dat in de meeste gevallen bij ziekte uw kind - zoals dat heet: 'naar huis wordt gestuurd'. 

Hoe de komende tijd er uit gaat zien, daar hebben we nu nog geen zicht op. Het ziet er echter niet goed uit. In de Bijen is een fulltime leerkracht waarschijnlijk voor langere tijd ziek en daarvoor zullen we op korte termijn echt niemand gaan vinden.
Weet echter ook dat leerkrachten zich niet zomaar ziek melden. Elke leerkracht van onze school heeft in haar vezels de zorg voor kinderen. Leerkrachten gaan daardoor eerder ziek naar school, dan dat ze ziek thuisblijven.
Weet dat we uw zorgen delen, weet dat we verschrikkelijk ons best doen, maar we vissen in een lege vijver. 

We houden u natuurlijk op de hoogte van de keuzes en de oplossingen. We zijn ook altijd bereid om met u in gesprek te gaan. Natuurlijk. Zelfs als we weten dat we niet een goed antwoord hebben.

Mocht u in uw omgeving mensen kennen - die mensen kennen - die in het onderwijs werkzaam zijn, of werkzaam zijn geweest en die meer willen gaan werken of overwegen weer aan het werk te gaan, laat het ons weten. Dan gaan wij met ze in gesprek.
Dank daarvoor vast.
 
Hoe zat het ook alweer? Leerlingbesprekingen
Aan het begin van het schooljaar hebben we met u de data voor de leerlingbesprekingen en de schoolverlatersbesprekingen gedeeld. De eerste serie hebben we gehad rond de herfstvakantie; de tweede volgt in de periode januari/februari. 

Tijdens de besprekingen in januari/februari worden alle leerlingen weer individueel besproken met de leerkracht, de IB’er en eventueel met andere ondersteuners. In de leerlingbespreking wordt ook het ontwikkelingsperspectief (OPP) weer bijgewerkt en eventueel wordt het uitstroomprofiel aangepast. In de schoolverlatersbespreking – alleen voor de eindgroepen – wordt gekeken naar de CITO-scores en gesproken over de vraag of we nog steeds op de goede weg zitten met betrekking tot het vastgestelde uitstroomprofiel.
 
Deze besprekingen zijn intensieve besprekingen waarvoor we de hele dag nodig hebben. Tijdens de groepsbespreking van hun groep zijn de kinderen daarom vrij. Bij het inplannen van voldoende onderwijstijd voor de kinderen in dit schooljaar hebben we daar natuurlijk al rekening mee gehouden.
 
Hieronder vindt u het overzicht van januari/februari. Uw kind wordt op de dag van de groepsbespreking niet op school verwacht. Mocht u dit onverhoopt voor problemen stellen, dan kan uw kind natuurlijk gewoon die dag naar school. Hij of zij zal dan worden opgevangen in de verdeelgroep.
Hoe goed we ook plannen, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin we toch weer een wijziging moeten doorvoeren. Houdt hiervoor de Wisselwerking en Klasbord in de gaten.
 
Januari / februari 2018
Dinsdag 23 januari 2018 Dolfijnen
Flamingo’s
Donderdag 25 januari 2018 Orka’s
   
       
Dinsdag 13 februari 2018 Vlinders
Pythons
Donderdag 15 februari 2018 Toekans
Kikkers
Woensdag 14 februari 2018 Zebra’s Vrijdag 16 februari 2018 Kangoeroes
       
Dinsdag 20 februari 2018 Tijgers
Vissen
Deugnieten
Uilen
Donderdag 22 februari 2018 Bijen
Vrijdag 23 februari 2018 Koala’s
   
   
 
EEN 'NIEUWE' DIRECTEUR
Zoals u waarschijnlijk weet heeft SBO De Wissel de afgelopen jaren officieel geen directeur gehad. Na het vertrek van de vorige directeur heeft het bestuur van de school ervoor gekozen om de adjunct-directeur van de school de directeur te laten waarnemen. En daarom ondertekende hij ook altijd met Waarnemend directeur-bestuurder

Enige tijd geleden heeft het bestuur besloten om definitief een directeur aan te stellen. Hiervoor is een procedure in het leven geroepen. Een benoemingsadviescommissie (BAC) - bestaande uit de voorzitter van het bestuur, een ouder van de Medezeggenschapsraad, een directielid en een lid van het team - heeft met de huidige waarnemend directeur-bestuurder dhr. Mark Leek een gesprek gevoerd.
De BAC heeft unaniem besloten hem voor te dragen voor benoeming en begin deze week heeft het bestuur dat benoemingsvoorstel bekrachtigd.

Dat betekent dat SBO De Wissel eindelijk weer officieel een directeur heeft. Mark Leek zal - zoals hij de afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft gedaan - uitvoering geven aan die functie.
Een oplettend lezer is het opgevallen dat de nieuwe directeur geen bestuurder mis is. Dat klopt. In het volgende onderwerp wordt dit uitgelegd.
 
STICHTING TRIGOON
een nieuw bestuur voor SBO De Wissel
Afgelopen week is het moment gekomen waarop de besturen van Stichting Federatie Hoorn 2 (waar SBO De Wissel onder valt), Stichting Leerzaam (waar SO De Eenhoorn, VSO De Stormvogel, de twee Praktijkscholen in Westfriesland en SBO de Piramide onder vallen) en Stichting 't Palet (waar alleen SBO 't Palet onder valt)akkoord zijn gegaan met een fusie van deze besturen per 1 januari 2018. Ook alle Medezeggenschapsraden (MR'en) en de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR'en) zijn sinds deze week daarmee akkoord.De genoemde scholen komen door dit besluit samen onder één bestuur te vallen. De scholen behouden ieder hun eigen naam, hun eigen identiteit, hun eigen manier van werken enz. Wat dat betreft zal er dus niets veranderen voor de kinderen en leerkrachten. We hopen wél dat we door - de handen in elkaar te slaan - samen nog beter kunnen zorgen voor de kinderen in onze regio die specialer onderwijs nodig hebben.
De Stichting heeft ook een mooie nieuwe naam gekregen. SBO De Wissel valt vanaf 1 januari 2018 voortaan onder Stichting Trigoon.

Een Trigoon is een gelijkbenige driehoek. Met het nieuwe bestuur brengen we drie besturen bij elkaar en ook nog een keer drie verschillende onderwijssoorten, namelijk SO/VSO SBO en Praktijkonderwijs.

Het nieuwe bestuur heeft ook nieuwe bestuurders en daarom is het niet meer nodig dat de directeuren van de scholen ook nog bestuurder zijn.
 
STAKING OP 12 DECEMBER 2017
U heeft het ongetwijfeld vernomen in de verschillende media: op dinsdag 12 december zullen heel veel scholen in verband met een nieuwe staking opnieuw de schooldeuren sluiten.

We hebben er hier al veel over geschreven. De eisen van de leerkrachten zijn bekend. We willen graag een verlaging van de werkdruk en een oplossing voor het leerkrachtentekort. Daarvoor is geld nodig. geld om meer personeel op te leiden of om te scholen, geld om het beroep aantrekkelijker te maken door meer loon te bieden en geld om de werkdruk te verlagen.
En u heeft het in diezelfde media goed kunnen volgen: het nieuwe kabinet komt met veel te weinig over de brug. Afgelopen week was er een gesprek met de nieuwe onderwijsminister, Minister Arie SLob. Hij toonde veel begrip voor de leerkrachten, hij toonde veel begrip voor de situatie waarin kinderen en ouders zitten die weer eens een dag geen school hebben omdat er geen invallers meer zijn en hij toonde veel begrip voor de grote werkdruk in het onderwijs. Hij beloofde echter geen cent extra.Kort door de bocht betekent dit dat er niets is veranderd en dat betekent net zo kort door de bocht dat we op dinsdag 12 december in Nederland massaal het werk neer zullen leggen. Dat doen we on nog een keer duidelijk te maken dat dit echt zo niet kan doorgaan. Er moet nu iets gebeuren; er moet nu een besluit worden genomen. 

Doordat veel leerkrachten op de Wissel hun werk zullen neerleggen, is het onmogelijk om deze dag de school draaiende te houden. de school is derhalve dinsdag 12 december 2017 gesloten.
We hopen dat u - net als bij de vorige staking - ons steunt in onze strijd voor uw kind en begrijpt dat het even niet anders kan. Hoezeer wij ook begrijpen dat we u het wellicht een beetje moeilijk maken voor deze dag; we zijn er van overtuigd dat het voor u nog veel moeilijker wordt in de toekomst als er geen oplossing komt.
Dank!
 

OPENING VAN HET IKEC Jonge Kind
IKEC jonge kind in Hoorn is officieel gestart
 
Op 20 november verzorgden wethouders Samir Bashara en Nel Douw de officiële opening van het  IKEC jonge kind in Hoorn. Deze nieuwe voorziening biedt een compleet aanbod van zorg, opvang, en gespecialiseerd onderwijs aan kinderen van 2 tot 7 jaar.IKEC
IKEC staat voor Integraal Kind- en Expertise Centrum. In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanuit een vergaande samenwerking op één locatie. De Wissel, De Piramide, De Eenhoorn en het Centrum voor Dagbehandeling (Antoniusschool en Parlan) bieden alle vier speciaal (basis)onderwijs in Hoorn. Samen met kinderopvang SKH, De Westfriese Knoop en partners die zorg bieden aan kinderen, werken ze aan de totstandkoming van een IKEC in Hoorn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
 
IKEC jonge kind
Het IKEC jonge kind is voor kwetsbare kinderen van 2 tot 7 jaar en is de voorloper van het IKEC voor kinderen 0 tot 12 jaar. De genoemde organisaties werken samen in het IKEC jonge kind vanuit één gedeelde visie en vanuit één locatie. Het IKEC jonge kind is dit nieuwe schooljaar gestart op de locatie Scheerder 2.
 
Wethouder Samir Bashara: ‘Dit is uniek in Nederland. Nergens anders is opvang, onderwijs en zorg zo om het kind heen ontwikkeld. Geen losse voorzieningen meer, maar een intensieve samenwerking waar alle expertise op deze gebieden bij elkaar komt. We zijn er trots op dat we dit in Hoorn kunnen bieden.’
 
‘Wat kunnen we samen voor het kind betekenen. Deze vraag staat centraal bij alle professionals in het IKEC’ vult wethouder Nel Douw aan. ‘Het maakt het voor de kinderen zoveel vertrouwder om de benodigde ondersteuning op één locatie te krijgen. Als ze toe zijn aan een volgende groep kennen ze de leerkracht en de nieuwe klasgenootjes al. Ze krijgen onder schooltijd in hetzelfde gebouw fysiotherapie, logopedie en creatieve therapie. De groepsleider weet wat ze daar geleerd hebben en ondersteunt hen in de groep om het geleerde in de praktijk te brengen.’
 
Filmpje IKEC
Het filmpje ‘IKEC jonge kind’ geeft een goed beeld van deze nieuwe voorziening en de ondersteuning en begeleiding die het biedt om de talenten van jonge kwetsbare kinderen tot bloei te laten komen.
 
Expertiseteam IKEC
De betrokken organisaties werken aan de ontwikkeling van een expertiseteam. Als een kind met specifieke leer- en ontwikkelbehoeften het beste op zijn plek is op een reguliere school of opvang, dan biedt het toekomstige expertiseteam van het IKEC de benodigde ondersteuning en begeleiding aan de professionals op de reguliere school of opvang.


SINTERKLAASFEEST OP DE WISSEL
Afgelopen zaterdag 18 november heeft Sinterklaas weer voet gezet op Nederlandse bodem. Een spannende tijd voor kinderen en leerkrachten en ouders breekt aan. 
Op school hebben we natuurlijk verschillende activiteiten georganiseerd en in de planning staan. Hieronder volgt een overzicht, zodat u goed op de hoogte bent van wanneer we precies wat doen. We wensen u heerlijke dagen toe.
 

Maandag 6 november
De Zebra’s, Flamingo’s, Deugnieten, Tijgers, Dolfijnen, Pythons, Toekans en Orka’s hebben lootjes getrokken. Uw kind kreeg een lootje mee naar huis, een brief met informatie over het lootjes trekken en een envelop met €5 euro er in.
LET OP: Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de kinderen kan het zijn dat de groep het trekken van het lootje en het maken van de surprises anders organiseert. Van de groepsleerkracht krijgt u hier dan meer informatie over.
De bedoeling is dat deze kinderen een surprise gaan maken met een gedicht er bij.
 
Woensdag 22 november
Veel ouders gaan onder leiding van de ouderraad de school in sinterklaasstemming brengen. Wilt u meehelpen? Graag! Ze beginnen om 8.45 uur en zoals altijd maken vele handen licht werk.
Ook als u een maar een half uurtje beschikbaar bent, bent u van harte welkom! Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind of bij juf Corinne: c.meij@dewissel-hoorn.nl.
 
Donderdag 23 november
We gaan deze dag onze schoen zetten. Vrijdag 24 november vinden de kinderen een kleine verrassing in hun schoen.
Er zijn groepen waarbij dit anders wordt georganiseerd, afhankelijk van de begeleidingsbehoeften van de klas. U krijgt hier informatie over als dat voor uw kind geldt.
 


Week 47 en 48
Natuurlijk gaan de leerlingen van de onder- en middanbouw tijdens de gymles ook zelf eens proberen wat de pieten allemaal moeten leren. Hiervoor hebben we een rooster gemaakt. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag de gymspullen op school heeft?
Het zou leuk zijn als de kinderen van de onderbouw de desbetreffende dag in pietenkleding op school komen. Graag zonder schmink ivm het vies worden van de gymmaterialen.
 • Dinsdag 21 november: Kikkers, Vlinders, Kangoeroes, Bijen, Vissen, Uilen, Zebra’s.
 • Maandag 27 november: Toekans, Koala’s, Deugnieten, Tijgers, Pythons.
Maandag 27 november
De kinderen die lootjes hebben getrokken, nemen vandaag de surprises mee naar school. Het zou fijn zijn als de surprise in een vuilniszak wordt gedaan. Op deze manier blijft het een verrassing wie welke surprise heeft gemaakt.
Samen met de leerkrachten worden ze in de aula neergezet. Let op: schrijf het nummer van het lootje op de surprise, niet de naam van het kind.
 
Dinsdag 28 november
Vandaag kunt u alle surprises komen bewonderen. Van 8.45 tot 9.00 uur bent u van harte welkom in de aula. De leerkrachten zullen met de groepen naar de aula gaan. Zo kan iedereen zien wat er voor moois is gemaakt. Het is elk jaar weer de moeite waard om even langs te komen en te zien hoe hard er door iedereen is gewerkt!
 
Woensdag 29 november
Vandaag vieren we het sinterklaasfeest. We hebben vernomen dat Sinterklaas deze dag de school met een bezoek vereert. We verwachten Sint en zijn pieten tussen 8.45 en 9.00 uur op school. U bent van harte uitgenodigd om bij de aankomst aanwezig te zijn. De kinderen worden eerst in de klas verwacht en zullen met de leerkracht naar buiten gaan.
De schooltijden zijn hetzelfde en ook voor de pauzes moet uw kind hetzelfde meenemen als anders. Deze dag mag uw kind verkleed op school komen. Graag niet te echt omdat een aantal kinderen hiervan in de war raakt. Zij zien dan niet het verschil tussen de echte pieten en de kinderen.
Een verzoek van onze kant: Wilt u niet roken als wij met de kinderen op Sinterklaas en zijn pieten wachten? Alvast bedankt hiervoor.

 

Woensdag 6 december
We hopen dat veel ouders komen helpen om de sinterklaasversiering weer weg te halen.
Er wordt om 8.45 uur begonnen. Ook als u maar een half uurtje kunt, bent u van harte welkom.
 
Een nieuwe directeur
Zoals u weet is de directeur van De Wissel officieel waarnemend directeur-bestuurder van de school. 
In de aanloop naar het nieuwe bestuur - dat we naar alle waarschijnlijkheid hebben vanaf 1 januari 2018 - heeft het bestuur gewacht met de formele aanstelling van een directeur.
Nu is echter duidelijk hoe het nieuwe bestuur zal worden vormgegeven. En ook is nu duidelijk dat het er vrijwel zeker gaat komen.
Het bestuur heeft daarom besloten een directeur voor de school te gaan aanstellen. Geen bestuurder meer. Omdat de school onderdeel gaat uitmaken van een groter bestuur - van 7 scholen - is het niet meer nodig dat de directeur van De Wissel ook bestuurder is. Een directeur dus.

Volgende week - op 27 november - zullen de sollicitatiegesprekken gaan plaatsvinden. Er is voor de vacature alleen intern geworven. Zodra duidelijk is wie de directeur wordt, zullen we u daarover inlichten.


 
IKEC
Zoals u waarschijnlijk weet zijn we als SBO De Wissel druk bezig met de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum. We hebben u hier al eens over geïnformeerd. Een stukje van dit IKEC bestaat al op locatie Scheerder in Hoorn. Daar zitten de allerjongste kinderen van onze school samen met kinderen van De Piramide, De Eenhoorn en het Centrum voor Dagbehandeling en de opvang van SKH bij elkaar. Ook daar heeft u al eens informatie over gekregen.

Willen we over 2 en een half jaar het IKEC in een nieuw gebouw kunnen vestigen, dan moet daar eerst nog veel voor gebeuren. Een belangrijke keuze die moet worden gemaakt is de keuze voor de mplek waar het gebouw moet komen te staan. Daarover heeft het college vorige week een besluit genomen. Het heet een voorgenomen besluit omdat de gemeenteraad van Hoorn nog een besluit moet nemen over de bestemming van de plek.

De gemeente Hoorn heeft vandaag een persbericht de wereld ingestuurd waarin zij het besluit kenbaar maken. Daarnaast hebben zij in het bericht nog eens beschreven wat we daar nu precies gaan doen. U vindt het hieronder.Voormalige hockeyvelden beoogde locatie IKEC
Het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen is de beoogde locatie voor een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) in Hoorn. Het toekomstige IKEC biedt een compleet aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar.
 
Eerste prioriteit
In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanuit een vergaande samenwerking op één locatie. In september 2016 heeft de gemeenteraad de Hoornse visie op Integrale Kindcentra vastgesteld. December 2016 besloot de raad dat op gebied van onderwijshuisvesting het realiseren van een IKEC de hoogste prioriteit heeft. Deze prioritering is gemaakt op basis van een gezamenlijk plan van de gemeente en alle schoolbesturen van het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Hoorn.
 
Betrokken organisaties IKEC
De Wissel, De Piramide, De Eenhoorn en het Centrum voor Dagbehandeling (Antoniusschool en Parlan) bieden alle vier speciaal (basis)onderwijs in Hoorn. Samen met kinderopvang SKH en partners die zorg bieden aan kinderen, werken ze aan de totstandkoming van een IKEC in Hoorn. Het IKEC biedt voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding die nodig is om hun talenten tot bloei te laten komen. Bij elk kind wordt gekeken of het het beste op zijn plek is op het IKEC of op de reguliere school of opvang. Het streven is om kinderen niet direct op het IKEC te plaatsen, maar om de extra ondersteuning op de reguliere school of opvang te geven. Het expertiseteam van het IKEC biedt de professionals op scholen en opvang hierbij de benodigde begeleiding. Scholen en opvangorganisaties die kinderen tijdelijk op het IKEC plaatsen, krijgen van het expertiseteam begeleiding op de eigen locatie om zo kinderen zo snel mogelijk weer naar de reguliere school of opvang terug te kunnen plaatsen.
 
Locatie IKEC
Geen van de huidige schoollocaties biedt voldoende ruimte voor een IKEC. Om tot een geschikte locatie voor het IKEC te komen heeft het college meerdere plekken onderzocht. Het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen komt daarbij als meest geschikte locatie naar voren. De grond is al in bezit van de gemeente en de locatie voldoet aan de criteria die door het onderwijs zijn gesteld (bv. op loopafstand van voorzieningen). Op 31 oktober 2017 heeft het college het voorgenomen besluit genomen tot het aanwijzen van de locatie oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen voor realisatie van het IKEC. Met dit voorgenomen besluit start het college het nadere onderzoek naar inpassing van mogelijke combinaties van functies.
 
Verder onderzoek
De beoogde locatie wordt door vo-school de Copernicus gebruikt als buitensportlocatie. Ook omvat de locatie een parkeerterrein dat door omliggende bedrijven wordt gebruikt. Bovendien is de locatie in beeld voor flexwonen. De raadscommissie heeft onlangs het voormalige hockeycomplex aangewezen als een van de plekken die nader onderzocht moeten worden voor geschiktheid voor flexwonen. Wethouder Samir Bashara: ‘Het gaat om een grote locatie. Een eerste verkenning laat zien dat er mogelijkheden zijn om een IKEC, buitensport, parkeren en (flex)wonen te combineren op deze locatie en in te passen in de omgeving. We gaan dit nader onderzoeken en in gesprek met de omgeving hierover. Daarna zullen we een definitief besluit nemen over de locatie voor het IKEC.’

 


Herfstvakantie
En dan nu herfstvakantie. De voorspellingen zijn echt herfstig, dus het wordt echt een vakantie van 'op stap met de laarzen aan en het pluutje op'. Maar ook dat kan heerlijk zijn. Geniet ervan!
Een hele fijne vakantie en we zien u graag allemaal weer terug op maandag 30 oktober.
 
Oudergesprekken en OPP
Na de herfstvakantie – op dinsdag 31 oktober en op donderdag 2 november – houden we weer de oudergesprekken over het OPP. Dit ontwikkelingsperspectief hebben we in de leerlingenbesprekingen de afgelopen dagen bijgesteld. We hebben de huidige stand van zaken erin verwerkt. We gekeken naar de ontwikkeling van uw kind en de doelen voor de periode tot het voorjaar bijgesteld.
 
Een belangrijk document dus. Een document waarmee we u goed op de hoogte kunnen houden van waar we met uw kind aan werken.
Voor u is het OPP ook weer een klein beetje belangrijker geworden. In de Wet Passend Onderwijs is opgenomen dat u voortaan – als u tekent – akkoord gaat met het handelingsdeel van het plan. Vanaf de komende gesprekken dus belangrijk dat u daar even stil bij staat. In de meeste gevallen levert dat niet echt een verandering op; we hadden immers al overleg met elkaar over de doelen en de plannen voor uw kind. In het gesprek hebben we het daar over en in gesprek met elkaar kunnen we het plan hier en daar aanscherpen.
 
De wet zorgt er dus voor dat het nog belangrijker is geworden dat u het oudergesprek bezoekt. Uw handtekening moet er namelijk wel onder en dat doen we in het gesprek.

 
Enquêtes Sociale Veiligheid
We zijn in de school weer begonnen met het in kaart brengen  van de sociale veiligheid van de school. Voor de zomer hebben we alle ouders gevraagd om een algemene vragenlijst in te vullen. Op dit moment zijn de directie en het team bezig vragenlijsten in te vullen die gaan over het veiligheidsbeleid van de school en de eigen veiligheid.
Sinds de Wet Sociale Veiligheid is ingevoerd nemen we deze enquête elk jaar af. Op die manier kunnen we goed zien of de maatregelen die we nemen ook effect hebben.
 
Na de herfstvakantie zullen de kinderen van de Deugnieten, de Tijgers, Dolfijnen, Pythons, Flamingo’s en Orka’s een vragenlijst invullen. We vragen alle ouders van de school dit ook te doen.
U kunt in de komende dagen een linkje naar de enquête verwachten in uw mailbox.
 
Als alle ouders de lijst invullen krijgen we een mooie brede kijk op het totale veiligheidsbeleid, op de veiligheidsbeleving van iedereen en op de stand van zaken met betrekking tot de sociale veiligheid.
 
En dat is belangrijk in een tijd waarin de (sociale) veiligheid van kinderen op school een belangrijke voorwaarde is om te komen tot leren. Niet voor niet is Veiligheid een van de drie waarden van onze school.
We hopen natuurlijk dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Mocht u de uitnodiging niet ontvangen hebben, laat ons dat dan weten, dan voegen we u alsnog even toe.
 
Roerige tijden in het onderwijs
Het zijn roerige tijden in het basisonderwijs. We hebben er al veel over geschreven in de afgelopen tijd. En ook in het nieuws is veel over gezegd en geschreven. De publieke opinie is er gelukkig ook duidelijk over: er moet echt iets gebeuren in het basisonderwijs. Als we niets doen we heel binnenkort niet meer voldoende juffen en meester die voor de groep kunnen staan.
 
Een aantal ouders heeft dat in onze school inmiddels alweer aan den lijve ondervonden. We hebben voor de Pythons al een paar weken voor 2,5 dag geen leerkracht. We vangen dat nu op met de onderwijsassistenten. Zij doen dat uitstekend, maar dat kan niet dé oplossing zijn.
Inmiddels hebben we een nieuwe leerkracht gevonden, maar zij heeft nog een lopend contract op een andere school en dus een opzegtermijn. Vanaf 1 december gaat zij aan de slag. Prachtig voor ons, maar u begrijpt dat wij daarmee een andere school weer met een probleem opzadelen. Er zijn gewoon tekort leerkrachten om het werk te kunnen doen wat nodig is.
 
U begrijpt daarom vast dat we een paar weken geleden een dag het werk hebben neergelegd. In Den Haag moeten ze namelijk wakker worden. We hadden een succesvolle dag. Meer stakers dan verwacht lieten zich registreren. Een prachtig signaal naar de formerende partijen dat de maat echt vol is.
Helaas blijkt uit het regeerakkoord dat er niet naar ons is geluisterd.
 
Er is 270 miljoen aan loonsverhoging beloofd, maar die gaat ten koste van de arbeidsvoorwaarden van oudere leerkrachten. Geen nieuw geld dus, maar verschuiven van het ene potje naar het andere potje, ten koste van een kleine doelgroep.
 
Er is ook 430 miljoen beloofd om de werkdruk te verlagen. 10 miljoen in 2018. Dat is precies 1575 euro!! voor onze school. U begrijpt dat we daar weinig mee kunnen. Het jaar daarop is er ongeveer 20.000 euro extra beschikbaar, daar kunnen we voor twee dagen een onderwijsassistent mee aanstellen. Gaat ook niet het werkdrukprobleem oplossen, maar het helpt in elk geval weer een of twee klassen een klein beetje vooruit.
De 430 miljoen is er echter pas in 2021. De kans dat het kabinet dan al is gevallen is natuurlijk ook aanwezig. Dan komt er van die 430 miljoen helemaal niets terecht. U begrijpt dat dit niet opschiet. Het is echt onvoldoende om ons werk goed te kunnen blijven doen. Er moeten echt meer leerkrachten en onderwijsassistenten op de markt komen.
 
Tot die tijd zult u helaas regelmatig geconfronteerd worden met een kind dat een dag vrij is omdat er geen vervanging is. Wij beloven u dat we blijven zoeken, natuurlijk.
En we beloven u ook dat we ons uiterste best zullen doen om zo goed mogelijk onderwijs te blijven geven.

Want laten we dat ook niet uit het oog verliezen. We hebben een prachtige school waar dagelijkse alle medewerkers en kinderen met plezier hun werk doen. Een school waar het met de meeste kinderen goed gaat. Een school waar we trots op mogen zijn. Laten we daar samen met z’n allen in elk geval goed voor blijven zorgen.