Ziek of te laat


Bij ziekte

Als uw kind ziek is en daardoor niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit voor schooltijd (tussen 08.00  en 08.40 uur) aan ons door te geven. 
Wij moeten immers weten waarom uw kind afwezig is. 

Tevens voorkomt een tijdige melding dat de leerkracht zich zorgen maakt over de veilige gang van huis naar school. Wanneer er geen afbericht is en uw kind verschijnt niet op school, dan zal door de administratie van de school of door de groepsleerkracht contact met u worden opgenomen.


Te Laat

Wanneer uw kind onverhoopt te laat op school arriveert, dan willen we graag van u een briefje ontvangen waarop wordt vermeld wat de reden is waarom uw kind te laat gekomen is. 
Indien uw kind te laat op school komt zonder een berichtje van zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) zullen wij natuurlijk met u contact opnemen. U kunt dan met uw kind bespreken hoe het komt dat hij/zij te laat op school gekomen is.