De school gebruikt sinds het vorige schooljaar het voorlees- en spellingprogramma CLAROREAD als ondersteuning voor leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen.
Met de invoering van het programma CLAROREAD hopen we het volgende te bereiken:
 • De leerling kan presteren.
  met behulp van het computerprogramma kan een kind meedoen met de les, zonder daarbij gehinderd te worden door belemmerende factoren behorend bij de ernstige lees- spellingproblemen.
 • Het ervaren van succes door het zelfstandig kunnen werken.
  Met de computer en voorleessoftware is de leerling minder afhankelijk van de hulp of controle van ouders of leerkracht. Dit heeft effect op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de leerling. Die kan door deze software sneller en met  meer plezier werken.
 • De leerling krijgt zicht op hetgeen dit ondersteunende hulpmiddel hem/ haar te bieden heeft bij het leren en wordt vaardig in het gebruik van dit programma.
 • Leerkrachten ondersteunen in het creëren van een optimale leeromgeving voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie: voorlezen van teksten en toetsen, correct spellen van eigen gemaakte teksten, gebruik van het woordenboek, gebruik van de woordvoorspeller, spellingcontrole.
 • Door eventueel thuisgebruik krijgen ook ouders zicht op de ondersteunende mogelijkheden van het programma bij het leren van hun kind. (BYOD)
Dit programma kan in onze school vanaf groep 5 worden ingezet bij het lezen van complexe teksten zoals bij het lezen in een eigen leesboek, bij de technisch leesmethode Estafette, de taalmethode Taalactief, de rekenmethode, (vooral de verhaaltjessommen), de vakken begrijpend lezen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.
Ook kan het ingezet worden bij spellingopdrachten en het schrijven van een eigen tekst. Het programma kan ook gebruikt worden bij het lezen van teksten op internet.

Leerlingen leren zo met de leessoftware om te gaan. Bijkomend voordeel is dat kinderen met een erkende dyslexieverklaring sneller wennen aan dit soort programma's in het Voortgezet Onderwijs.
De leerkracht van de leerlingen die er mee werken geeft de ouders van de leerlingen die er mee gaan werken voorlichting over het hoe en waarom van gebruik van het programma.
 
 
Het programma mag op de Wissel gebruikt worden door :
 1. Leerlingen met een dyslexieverklaring
 2. De risicoleerlingen dyslexie.
 3. Leerlingen die ernstig stagneren bij het lezen, die geen dyslexie hebben; leerlingen met een laag IQ.
Na overleg met degene die het account beheert, kunnen leerlingen en/of ouders een licentie krijgen om thuis ook gebruik te maken van ClaroRead. Naast gebruik in de privésituatie kunnen ze daarmee de school ook ondersteunen door bestanden om te zetten in documenten die door Claroread optimaal voorgelezen kunnen worden. De software werkt tot het einde van het schooljaar. Daarna dient men opnieuw in te loggen en kan er een nieuwe code worden aangevraagd voor activatie van het nieuwe schooljaar.